Alliansen i Göteborg satsar 25 miljoner på integration

Fler unga ska få sommarjobb, riktad satsning på unga män i utanförskap och satsning på språkstödsutbildningar är några av de integrationsåtgärder som nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning klubbade den 26 mars. Totalt har Alliansen satsat 25 miljoner kronor på integrationsåtgärder inom ramen för nämndens uppdrag.

Fler gymnasieungdomar ska få sommarjobb
Allt fler gymnasieungdomar visar intresse för att skaffa sig ett sommarjobb. Nämnden utökar därför antalet platser från 1400 till strax över 1900, vilket är en ökning med 25 procent från föregående år, genom att lägga fem miljoner kronor för ändamålet.

– Det är väldigt viktigt att unga som vill ha ett sommarjobb också får det och tar första steget in på arbetsmarknaden. Det stärker inte bara den enskildes självkänsla utan hela Göteborg. Vår budget innehåller en ambitionshöjning för att fler människor ska in i arbete och självförsörjning, säger Anders Svensson (M), ordförande i nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning.  

Unga män i utanförskap ska komma i arbete
Det råder stora skillnader i arbetslöshet mellan unga vuxna uppdelat på män och kvinnor. Sämst går det för unga män som varken finns registrerade hos Arbetsförmedlingen eller hos socialtjänsten. Nämnden lägger därför 4 miljoner kronor för ändamålet.

– Vi ser att unga män i arbetslöshet är en utsatt målgrupp som är svår att nå och därför behöver vi rikta insatserna för få dessa i sysselsättning och arbete. Arbetslöshet och utanförskapet är en grogrund till kriminalitet vilket är förödande för både samhälle och den enskilde individen, avslutar Mariah ben Salem Dynehäll (L), vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning.

Så fördelas Alliansens integrationssatsning på 25 miljoner kronor

  • Utökning av antalet sommarjobbsplatser för gymnasieungdomar: 5 miljoner kronor
  • Hantering av uppkommen situation med extratjänster: 8 miljoner kronor
  • Breddad satsning på skräddarsydda kompetensutvecklingsinsatser: 5 miljoner kronor
  • Fortsatt och utvecklad satsning på språkstödsutbildningar: 3 miljoner
  • Riktad satsning på unga män och utanförskap: 4 miljoner kronor