Företagsklimatet måste lyftas i Göteborg

Svenskt Näringsliv presenterar i dag nya siffror som visar att företagarna i Göteborg blir allt mer missnöjda med företagsklimatet, trots att Göteborg rasade 70 placeringar under förra mandatperioden. Aldrig någonsin har enkätsvaren varit så dåliga som nu.

I dag presenterar M, FP och KD tio reformer och förslag för att lyfta företagsklimatet i Göteborg. Satsningarna är gemensamma och omfattar bland annat 7,5 miljoner kronor, vilka kommer att presenteras i kommande budgetförslag.

– Det är oroande att företagsklimatet fortsätter att rasa i Göteborg. Det måste bli enklare för små och lokala företag att verka i Göteborg – det kräver en rad förändringar och en ny attityd till företagande och tillväxt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Utan företag stannar välfärden. Den här utvecklingen kan inte fortsätta. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).

– För att få ett fungerande företagsklimat måste vi få fler företag i Göteborg. Det kommer vi inte att få så länge inte attityderna från de rödgröna förbättras, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Här ser vi resultatet av att Vänsterkartellen för en fientlig debatt om onda företag, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M)

10 förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg

•Det ska bli enklare för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala handlingar.
•Fler jobb och arbetstillfällen skapas genom ökad valfrihet när lagen om valfrihet införs med start inom hemtjänsten.
•Nystartskvarter och Entreprenörernas hus etableras.
•Förbättrade attityder till företagande och entreprenörskap. Ökat samarbete och dialog med företag. Företagsombudsman införs.
•Kommunen ska undvika att konkurrera med näringslivet.
•Översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet.
•Förstärkt företagslots.
•Stimulansbidrag för, stöd och råd, för utsatta unga företag.
•Fortsatta infrastruktursatsningar.
•Fortsatt ökad öppenhet och transparens.

Göteborg ska få fler jobb och företagare!

Göteborg ska få fler jobb och företagareInför debatten på Handelskammaren i dag presenterar Alliansen i Göteborg ett omfattande jobbpaket ur sitt kommande valmanifest. Trots en lång finanskris har över 300 000 fler människor ett jobb att gå till idag, jämfört med 2006. Fler jobb och en ekonomi som växer är bra för alla i Göteborg. Så stärker vi grunden för ett rättvist samhälle som håller ihop.

Alliansens framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till år 2035 och bidrar till att nå vårt mål att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt och Göteborg har rasat i rankingen. Staden behöver både locka hit nya företag och få företagare att stanna och utvecklas här. Det är avgörande för tillväxten, det skapar nya arbetstillfällen och får Göteborg att växa. Därför behöver Göteborgs företagsklimat lyftas och förbättras. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor. Det är i små och medelstora företag som fyra av fem jobb växer fram.

– Ungdomsarbetslösheten är idag ett problem då den som aldrig fått in en fot på arbetsmarknaden tenderar att hamna allt längre ifrån arbetslivet. Därför skapar Alliansen i Göteborg förutsättningar för minst 3 000 nya jobb för unga under mandatperioden. Det handlar om fler sommarjobb tillsammans med näringslivet i staden, sommarlovsentreprenörer och satsningar på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Även fler praktikplatser, YA-jobb och studentmedarbetarskap bidrar till att fler unga får jobb, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, (M). Alliansen avsätter som en start 45 Mkr för detta arbete

– Göteborg behöver fler entreprenörer, det bidrar både till mångfald och valfrihet. Nystartskvarter och entreprenörshus kan skapa bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt. Vi öppnar för fler alternativ, bland annat genom att vi inför LOV, Lagen om valfrihet. Det är en viktig jämställdhetsfråga som också gör att fler kvinnor kan både starta företag och göra karriär inom den kommunala sektorn, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Alliansen i Göteborg satsar 3 Mkr för en stödresurs för detta. Tillsammans det lokala näringslivet startas också ett entreprenörshus under året.

– Vi skapar bättre förutsättningar för både nya företag och de företag som redan finns. För att ge nya företag kraft att fortsätta utvecklas efter det första året inför vi Ettårskalas, ett stimulanspaket med bland annat nätverksstöd och möjlighet till översyn av affärsmodellen. Vi inför riktade stöd till företagarföreningar, småföretagarråd, Ung Företagsamhet och liknande, säger David Lega, kommunalråd (KD). Alliansen gör en särskild satsning på företagarföreningar, småföretagarråd och ung företagsamhet med 3 Mkr och i detta ligger också stimulanspaket som stöd till nystartade företag. För detta avsätts 5 Mkr första året.

– Stadens upphandlingar ska ses över så att små och medelstora företag får möjlighet att bidra. Vi har en positiv och serviceinriktad attityd när det gäller regler och avgifter. En resurs införs som ska stötta små och medelstora företag i upphandlingsfrågor. För att uppmuntra alternativ och förbättra kvaliteten ska också en utmaningsmöjlighet införas, säger Rickard Nordin, kommunalrådskandidat (C). Alliansen avsätter därför 5 Mkr för att påbörja arbetet.

Läs mer om Alliansens jobbpaket. I morgon presenterar Alliansen i Göteborg fler satsningar för att förbättra Göteborg.

Det finns ingen motsättning mellan sänkt skatt och mer välfärd

Jobbskatteavdraget har gett en genomsnittlig löntagare en extra månadslön om året att leva på, jämfört med 2006. Samtidigt har resurserna till vård, skola och omsorg ökat. Därmed borde debatten om skattesänkningar kontra välfärd nå vägs ände, skriver Alliansen i Göteborg på GP debatt.

Det är ett mycket positivt besked att Geely och Volvo kommer att utveckla framtidens bil på Lindholmen. För Göteborg innebär en sådan satsning ett stort antal nya arbetstillfällen och det får givetvis positiva effekter för Göteborgsföretag i alla branscher. Så långt håller vi med Stefan Löfven och Anneli Hulthén (S) som skriver på GP Debatt den 22/1.

Men genom att ställa skattesänkningar mot välfärd visar de att de varken förstår hur ekonomin eller företagen fungerar. Alliansregeringen har genom jobbskatteavdraget gett en genomsnittlig löntagare en extra månadslön om året att leva på, jämfört med 2006. Inte minst har detta inneburit förbättrad ekonomi för människor med små marginaler. Samtidigt har resurserna till vård, skola och omsorg ökat. Därmed borde debatten om skattesänkningar kontra välfärd nå vägs ände.

Utan företag inga välfärdspengar

Motsättningen finns helt enkelt inte. Därmed inte sagt att allting är bra i välfärden. Satsningarna på äldreomsorgen, skolan och vården måste fortsätta och det är endast genom många och fungerande företag som vi får pengar till detta. Utan företag blir det inga pengar till välfärden.

Vi välkomnar att Socialdemokraterna lyfter den näringspolitiska diskussionen, men deras politik består tyvärr av mycket ord och lite handling.

I år har Socialdemokraterna haft makten i Göteborg i 20 år. Anneli Hulthén är gruppledare och kommunstyrelsens ordförande. Hon måste förklara varför verkligheten i Göteborg inte hänger ihop med de förbättringar Socialdemokraterna säger sig stå för.

De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt. 2011 kom Göteborg på plats 97 av 290 i Svenskt näringslivs företagsklimatrankning. Året därpå tappade vi 30 platser och 2013 kom vi på plats 150.

Dålig attityd

Göteborg tillhör alltså inte ens övre halvan när företagarna själva får ranka kommunerna. Bland annat är stadens attityd till företagande en viktig faktor, som knappast förbättrades när Hulthéns kollega i den politiska majoriteten, Mats Pilhem (V) i en fullmäktigedebatt uttryckte att det råder en överhettning av nya företag i Göteborg.

Minst lika allvarligt är det att i Socialdemokraternas Göteborg satsas det betydligt mindre pengar på skolan än i Stockholm. Företag anställer inte fler människor om utbildningen är dålig, skriver Löfven och Hulthén. Det har de givetvis rätt i. Men varför satsar då Socialdemokraterna i Göteborg så lite på skolan, jämfört med Alliansen i Stockholm?

Inte heller här hänger Socialdemokraternas retorik ihop med verkligheten. Alliansregeringen har gjort mycket för att fler ska kunna jobba och för att förbättra företagens villkor, bland annat genom sänkta skatter och förenklade regler. Men mycket ansvar ligger också på kommunal nivå. Eftersom Göteborg är landets näst största stad, med stor industri och en av Europas största hamnar, är politiken här givetvis väldigt viktig för hela näringslivet.

Redo att ta över

Göteborgs Stad kan göra mycket för att förenkla för företagen genom att tydliggöra och förbättra administrativa rutiner, såsom tillståndsansökningar och betalningstider. Företagare ska inte heller behöva vända sig till olika delar av stadens organisation för att klara stadens krav på byråkrati.

För att långsiktigt stärka näringslivet krävs också större satsningar på skolan i Göteborg och på bostadsbyggandet. Alliansregeringens satsningar och regelförändringar på dessa områden ger goda förutsättningar. Nu måste Göteborg göra sin del. Socialdemokraterna har haft gott om tid på sig och misslyckats. Alliansen är redo att ta över ansvaret för Göteborg.

David Lega (KD)

kommunalråd

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande i kommunstyrelsen

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot

Sluta försämra för bilister!

Det finns inget gemensamt mål om att biltrafiken ska minska eller upphöra. Trots det fortsätter de rödgröna i Göteborg att motarbeta bilismen. Bilisterna görs till den stora boven. Men bilen är ett viktigt transportmedel även i framtiden. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

Läs Alliansens svar på Peter Hjörnes frågor. Jämför gärna med det rödgröna svaret. Peter Hjörne kommenterade själv svaren i söndags GP.

Om svar anhålles…

Peter!

Här kommer svar på dina frågor i söndagens krönika.

Sammanfattningsvis välkomnar vi Västsvenska infrastrukturpaketet som vi tycker är viktigt för att Göteborg inte ska utvecklas sämre än Stockholm och Malmö framöver. För oss är det viktigt att framkomligheten och tillgängligheten ökar. Det ger fler människor möjlighet att bo och arbeta som de vill, kombinera yrkeskarriärer, familjeliv och fritidsintressen. I detta har de olika trafikslagen alla en roll att spela – i Göteborg, Göteborgsregionen och Västra Götaland. Vi vill värna tillgänglighet. Det handlar inte om ”människor eller bilar”. Det handlar om människor – till fots, i bilar eller på väg på annat sätt.

JA till Västsvenska paketet – NEJ till bilfientlighet.

Jonas Ransgård (M) Helene Odenjung (FP) David Lega (KD)

1) Vad tycker ni om bilen som transportmedel?

Bilen är för många en förutsättning för att kunna kombinera arbete och familjeliv. För andra behövs bilen bara ibland eller vid särskilda tillfällen. Vi har i stor politisk enighet i Göteborgsregionen fattat beslut om framtidens transportlösningar: kollektivtrafiken – och dess andel av persontrafiken – ska öka. Men det finns inget gemensamt mål om att biltrafiken ska minska eller upphöra. Det är ett lokalt mål som de rödgröna i Göteborg driver. Vi kritiserar den rödgröna majoriteten i Göteborg då de chockhöjer parkeringsavgifter, minskar antalet platser och tar bort incitamenten till att köpa miljöbil. Majoritetens politik och inte minst Miljöpartiets syn på bilister försvårar och hindrar dessutom andra seriösa åtgärder som kan göra nytta både för miljön och för trafiksituationen i staden. Istället fördummas debatten. Bilisterna görs till den stora boven. Biltrafiken har en roll att spela. Bilproduktionen har en roll att spela. Det är vi duktiga på i Göteborg och ska fortsätta vara stolta över.

2-3) Är en del åtgärder till enbart för att göra det krångligt och varför planera för köer?

Trängselskatt införs i Göteborg 2013. Då väntas antalet resenärer med kollektivtrafiken öka. Ett flertal nya bussfiler är ett av redskapen för att öka kollektivtrafikens kapacitet och framkomlighet. Dessa bör vara färdiga inför ökningen och det är ett – ganska legitimt – skäl för flera byggen och åtgärder som minskar framkomligheten under byggtiden. Andra åtgärder som verkar betingas mer av bilfientlighet är vi tveksamma till. Det handlar t ex om brist på parkeringsplatser, höjda avgifter och förslag om att begränsa hastigheten på infartslederna enbart för att försämra bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken.

4) Hur ser ni på Korsvägen?

I samband med att Västlänken byggs finns det stora möjligheter att bygga om Korsvägen. Då skapas förutsättningar att förbättra trafiksituationen kring området. Utformningen för detta är ännu inte beslutat, men vårt mål är att förbättra trafiksituationen för alla, oavsett trafikslag. En tanke som vi gillar är att gräva ner biltrafiken under mark och förbättra för andra former av resande ovanpå. Det skulle förändra Korsvägen från en stor rondell till att bli en livaktig knytpunkt för resande med ett stort utbud av verksamheter och aktiviteter. För att lösa den nuvarande situationen krävs åtgärder och de kommer vi att ta initiativ till.

5) Hur är det tänkt att korsningen vid Nya Ullevi skall fungera och hur ämnar ni minska de tidsspillande och miljöovänliga in- och utfartsköerna?

Korsningen vid Nya Ullevi är svår. I dag har kollektivtrafiken en hög prioritering och det är många korsningspunkter mellan både spårvagn, cykel, gång och biltrafik som gör korsningen komplicerad – som i sin tur skapar bilköer i olika riktningar. De reser betydligt fler med kollektivtrafik i korsningen och därför måste vi hitta lösningar som stödjer utvecklingen där.

6) Vad händer med Liseberg när stora delar av entréområdet, Rondo och Huvudrestaurangen blir en byggrop? Hur skall Göteborg, som vill satsa på besöksnäringarna, kunna välkomna bilburna besökare? Ser ni en risk att turister, mässor och konferenser hamnar på andra ställen än Göteborg?

Exakt var byggnationen av Västlänken kommer att ske inom den angivna korridoren vet vi ännu inte. Nästa år vet vi mer exakt vilka delar av Liseberg som kommer att påverkas. Vi vill dock understryka att det var Liseberg som inledde dialogen eftersom de ville passa på att utveckla den delen av parken i samband med bygget av Västlänken, vilket är på tiden. Lisebergs VD skriver om detta på sin blogg. Tänk vad bra det kan bli när turisterna också kan ta tåget direkt till Liseberg, Svenska mässan eller den framtida inomhusarenan. Vilka möjligheter det kan öppna och stärka staden som mötes- och evenemangsstad. Det blir vi ensamma om. Vi ser ett betydligt större hot mot besöksnäringen i höjda P-avgifter som avskräcker människor från att ta bilen in till Göteborg för nöjen och shopping. Vi behöver dessutom bygga fler och trygga parkeringsgarage i centrala Göteborg, gärna under mark.

7) Hur ser ni på centrumhandeln i förhållande till externa köpcentra?

Vi tycker att centrumhandeln är viktig och den värnar vi. Så även stadens externa köpcentra som fyller en viktig funktion. Till skillnad från den politiska majoriteten så vill vi inte förbjuda dem. I deras budget för 2013 (se sidan 31) kan man läsa. ”Inga nya externa köpcentrum ska byggas eller planeras”.

Inför företagslots för att stimulera företagandet och skapa fler jobb

Enligt flera undersökningar försämras företagsklimatet i Göteborg. Ett dåligt företagsklimat är ett hot mot vår välfärd och tillväxt. För att vända trenden föreslår Allianspartierna i en motion till Kommunfullmäktige att staden inför en företagslots. Dessutom föreslår Alliansen att Göteborgs Stad ansöker om deltagande i den nationella kommitté som arbetar med att ta fram en svensk standard för kommunala företagslotsar.

Grunden till ett välmående Göteborg med en kvalitativ välfärd ligger i att människor har jobb och att staden har en bra tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig. Företagsklimatet spelar därför en avgörande roll för Göteborgs möjlighet att hävda sig i konkurrensen med andra regioner i omvärlden. I Svenskt Näringslivs senaste rakning över det lokala företagsklimatet rasade Göteborg med 27 platser till plats 97 på listan. Malmö placerade sig på plats 51 (+ 21) och Stockholm på plats 31 (+12).

– Det är oroande att Göteborg ligger sämst till av landets storstadsregioner och dessutom har en negativ trend. Om vår fulla potential ska nås måste Göteborg kunna locka fler företag och kompetent arbetskraft som i sin tur skapar fler arbetstillfällen. I slutändan handlar det om att ge fler människor möjligheten att förverkliga sina drömmar, säger Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

– Tre av fem företagare önskar en kontaktpunkt som hjälper dem i kommunens byråkrati. Göteborg bör införa en företagslots, som kan vara en person att kontakta som guidar bland förvaltningar, nämnder och blanketter när man som företagare behöver komma i kontakt med någon eller få hjälp. Det förenklar för företagen, ger kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter, säger Helene Odenjung (FP), Kommunalråd.

Just nu pågår ett arbete under ledning av Swedish Standard Institute, SIS, med att ta fram riktlinjer och skapa en standard för hur kommuner kan organisera sitt arbete med att underlätta för företagare. Göteborgs Stad bör ta tillfället i akt och bidra med sina tankar och åsikter i detta arbete.

– Göteborgs Stad bör ansöka om att få delta i kommittén för att vara med och påverka utformandet av standarden för kommunal företagslotsning, så att vi kan förbättra stadens företagsklimat. Det är en avgörande framtidsfråga om vi ska lyckas locka människor att starta företag och skapa nya arbetstillfällen, säger David Lega (KD), kommunalråd.