Skolan behöver ett lyft

Andelen elever som lämnar Göteborgs kommunala grundskolor med godkända betyg

Andelen elever som lämnar Göteborgs kommunala grundskolor med godkända betyg

Idag presenterades de preliminära resultaten från Göteborgs grundskolor. Resultaten visar en liten uppgång men det tar inte bort ljuset från den långa trend av nedåtgående resultat som Göteborg haft i många år. Fortfarande lämnar nära en tredjedel av eleverna årskurs 9 utan godkända betyg och fler än var femte elev saknar gymnasiebehörighet.

Det betyder att 1050 elever lämnar grundskolan utan godkända betyg och 679 elever saknar gymnasiebehörighet. Samtidigt ser vi också att kunskapsresultaten försämras i årskurs 6. Det är inte acceptabelt.

Vi i Alliansen saknar fortfarande de reformer som behövs för att på allvar möta och vända trenderna inom Göteborgs skolor. Vi har länge varit tydliga med vad vi vill göra för att ge skolan i Göteborg en nystart:

  1. Ge rektor mandatet att vara pedagogisk ledare. Rensa bort alla kommunala mål och ge rektor ansvar och befogenhet över budget och pedagogik.
  2. Öronmärk pengarna. Pengarna till skolan ska nå klassrummen. De ska inte kunna prioriteras om.
  3. Ta ett centralt ansvar för skolan. Få bort otydligheten kring styrningen av skolan i Göteborg. Skolan i Göteborg behöver en nystart.

Nystart för skolan

I dag träffas kommunstyrelsen, stadsledningen och presidierna i de olika stadsdelarna för att diskutera skolan och äldreomsorgen i Göteborg. Under förmiddagen var det fokus på skolan.

Vi kan konstatera att trots upprepade löften från den rödgröna majoriteten om en förbättrad skola så fortsätter resultaten att försämras i Göteborg, och skillnaderna mellan de olika stadsdelarna är stora. Andelen elever i årskurs nio med underkända betyg ökade med drygt åtta procent mellan 2012 och 2013. Andelen elever med underkända betyg i Göteborg har ökat stadigt i mer än tio år. En dryg tredjedel av eleverna i årskurs nio, cirka 1 000 elever per år, lämnar numera grundskolan utan godkända betyg. Även meritpoängen försämras och närvaron måste lyftas.

Vi anser att alla skolor i Göteborg ska vara bra skolor, där eleverna möts av höga förväntningar, uppföljning, tidiga insatser och nya utmaningar. Pengar är inte allt – men under flera år har vi påpekat problemet med att skolan i Göteborg är underfinansierad i jämförelse med andra kommuner – det blev tydligt för alla som var med i dag. Skolan behöver en nystart, ekonomiskt och politiskt!

I våras presenterade vi en rapport om grundskolan i Göteborg med en rad förslag och reformer för att lyfta skolan. Läs gärna rapporten.

Jonas Ransgård (M)
Helene Odenjung (FP)
David Lega (KD)