Hög tid för Socialdemokraterna att ta ansvar för hamnen

Göteborg som ledande hamnstad håller på att gå förlorad med Hamnfyrans ständiga stridsåtgärder. Det krävs ingen årslång utredning för att konstatera både rimliga och verkningsfulla åtgärder för att återta positionen. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) på GP debatt.

Alliansen kräver:

  • En proportionalitetsprincip behöver införas för att förhindra att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader. En sådan tillämpas redan i andra länder.
  • Införande av en regel med krav på fredsplikt på de arbetsplatser där det redan finns kollektivavtal.

Alliansen välkomnar överenskommelsen!

Sverigeförhandlingen är ett uppdrag från regeringen att förhandla om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö för att få fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Fler kommenterar om överenskommelsen.

– Vi välkomnar Sverigeförhandlarnas överenskommelse. Det som är tråkigt är att BRT/Metrobuss Kungsten-Mölndal inte kommit med, vilket innebär att vi tappar 10 000 bostäder. Anslagen från regeringen är helt enkelt för litet och det är bara att beklaga, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Statens medfinansiering är på 3 220 mnkr av 7 000 mnkr för kollektivtrafikobjekten, vilket innebär en statlig medfinansiering på 46 procent genom denna överenskommelse.

– Under decennier har Göteborg varit i strykklass när det kommer till statliga infrastruktursatsningar. Infrastrukturobjekten som har förhandlas tillför nödvändig struktur för kollektivtrafiken i Göteborg och Västsverige. Dessa objekt ställer vi oss bakom. Samtidigt är den statliga medfinansieringen för låg. Vår uppfattning har varit att ersättningsnivåerna per bostad, som är relaterad till objekten, har en alltför låg finansieringsgrad, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Överenskommelsen med Sverigeförhandlingen är även en del i att bygga bort bostadsbristen i Göteborg, och stadens mål är att bygga 45 680 bostäder till 2035.

– Nu måste Göteborgs stad steppa up och pröva nya lösningar för att för första gången leverera de bostäder som utlovas. Vi har föreslagit nya lösningar som de rödgröna gärna får använda – bara det blir byggt, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Utred alternativ till betalstationerna vid Backa

Alliansen i Göteborg har idag lämnat in en skrivelse i Göteborgs Kommunstyrelse där de vill att Styrgruppen för Västsvenska Paketet initierar en utredning med syftet att presentera alternativ till nuvarande placering av betalstationerna längs E6:an vid Backa/Bäckebol.

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

Placeringen av betalstationerna för trängselskatten vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen och Backadalen har främst motiverats utifrån att de ska motverka oönskad trafik från E6:an in i bostadsområden i Backa. Backastationernas främsta syfte har därmed inte varit att förbättra framkomligheten i trafiksystemet som helhet eller att bidra till finansieringen av Västsvenska Paketet.

– Efter trängselskattens införande har det varit mer blandade röster om trängselskatten, men vi upplever ett fortsatt massivt motstånd till just dessa betalstationer, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i Kommunstyrelsen.

– I de samtal vi haft med många boende i Backa har det varit tydligt att de önskar att nå sitt närmsta köpcentrum i Bäckebol utan att behöva betala trängselskatt. Det har oftast inte handlat om trängselskatten som helhet, utan om just dessa stationer, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Med den statistik som nu finns tillgänglig efter att trängselskatten införts vill vi få fram alternativ till nuvarande placering som innebär att boende i närheten av Bäckebol kan åka och handla, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Läs chatten på GP.se med Jonas Ransgård om förslaget.

I nyhetsflödet: GP1, GT, SR,