Göteborg kan bättre!

SKL:s öppna jämförelse ”Företagsklimat” visar att Göteborg har bättrat sig något, men ligger fortfarande under det svenska genomsnittet. Drygt 1 000 företag i Göteborg har svarat på vad de tycker om stadens service när det gäller myndighetsutövning.

–    Förenklade upphandlingsregler är en konkret åtgärd som Alliansen fått igenom nyligen. Mycket kan göras för att förenkla för företagare, det säger Jonas Ransgård (M), oppositionsråd.

–    En nyckelfråga för att företagare ska känna framtidstro att starta och utveckla sina verksamheter i Göteborgsregionen, är att de får tydlig uppmuntran och stöd. Här har Göteborg en enorm potential med exempelvis Entreprenörskvarteret som Liberalerna tog initiativ till, det får inte slarvas bort, säger Helene Odenjung (L), oppositionsråd.

–    Det är glädjande att Göteborg går upp i rankingen. Vi har drivit vänsterkartellen framför oss i stora näringslivsfrågor, inte minst införandet av Valfrihet i hemtjänsten. Vinner vi valet 2018 så slipper vi putta de rödgröna och kan agera snabbare och kraftfullare för bättre företagsvillkor, säger David Lega (KD), oppositionsråd.

–    Tio av tolv GR-kommuner går framåt, men Göteborg ligger fortsatt under det svenska genomsnittet. Mycket finns kvar att göra, avslutar Jonas Ransgård (M), oppositionsråd.

Göteborgs stad går från placering 67 till 69 i jämförelse med föregående mätning. Det är ett resultat som placerar oss under medelvärdet i Sverige som ligger på 70. GR-regionen går generellt framåt från föregående mätning med 10 av 12 kommuner som ökar. Men värdena för både Göteborg och Göteborgsregionen ligger fortsatt under det svenska medelvärdet. Betyget för byggloven i Göteborgs stad får fortsatt ej godkänt – kommunen placerar sig på plats 57 vilket är på samma nivå som förra mätningen.

Alliansen i Göteborg har drivit på för att förbättra och förenkla för företagandet i Göteborg. Årets resultat visar att mycket mer måste till för att vända utvecklingen och göra Göteborg till en attraktiv stad för företagande. Det handlar om att förändra regler, att uppmärksamma och ge stöd åt företagare och en vilja om att förbättra villkoren för företagare.

Alliansens budgetförslag är presenterat

I dag har Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för 2016 på en pressträff.

Göteborg ska vara en hemstad för många fler – en stad öppen för världen. En modernare stad där alla har möjligheter att forma sina liv och förverkliga sina drömmar och idéer, där friheten att få välja är en självklarhet. Göteborg står dock inför en rad utmaningar och för att klara dessa satsar Alliansen på jobb, skola och bostäder samt tar ansvar för stadens ekonomi.

Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega presenterar budget 2016

Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega presenterar budget 2016

–     Rödgröna har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen i staden och det finns inga marginaler längre – det är en allvarlig utveckling. Det går inte att fortsätta låna och tömma bolagssektorn. Det behöver genomföras en rad ekonomiska reformer och skattemedlen måste börja användas på rätt sätt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

–     Alliansen presenterar satsningar för ett bättre företagsklimat och fler jobb. Under förra mandatperioden tappade Göteborg 70 placeringar, och tyvärr ser årets siffror ännu sämre ut. Det är dags att vända en under flera år negativ trend. Företagsklimatet i Göteborg måste förbättras, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

Alliansen fortsätter att satsa på skolan i Göteborg

 • Skolan i Göteborg behöver ett rejält lyft. De rödgrönrosa gasar och bromsar sönder skolan, genom att hålla inne pengar skolan behöver. Vi vill införa en central grundskolenämnd från 2017 och öronmärka pengarna till varje elev, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).
 • Skolan ska ha höga positiva förväntningar på alla elever. Elever är olika, men alla ska mötas av utmaningar och tidiga insatser. Vi prioriterar skolan ekonomiskt och ser till att rektorerna får förutsättningar att sätta in stöd när det behövs, säger Helene Odenjung (FP).

Alliansens satsar också på fler bostäder för ett växande Göteborg

 • Bostadsbristen är en av Göteborg stora utmaningar. Under 2016 ska det planeras för minst 4500 bostäder i antagna planer, och fler planprocessen ska utvecklas så att fler planer omsätts till bygglov, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).
 • Vi ger intressenter möjlighet att använda externa plankonsulter. Det frigör resurser och gör att fler planer kan komma fram snabbare. Göteborg måste också möjliggöra för att fler småhus byggs, vi behöver mer av alla sorters bostäder, säger David Lega (KD).

Alliansen prioriterar välfärden

 • Budgeten omsluter cirka 28 miljarder kronor samt nära 20 miljarder i investeringar fram till 2019.

och förstärker bland annat:

 • Förskola och skola, 300 Mkr
 • Gymnasieskola, 40 Mkr
 • Elevhälsa, 20 Mkr
 • Ökad simkunnighet, 10 Mkr
 • Äldreomsorg och hemtjänst, 20 Mkr
 • Investeringar av vägar för ökat bostadsbyggande (1000 bostäder), 167 Mkr samt fler bostadsplaner, 15 Mkr
 • Företags- och näringslivsutveckling, 23 Mkr

Alliansens budgetförslag förslag kan läsas här: Alliansens budgetförslag 2016

Läs också gruppledarnas debattartikel i Göteborgs-Posten.

Vi tar ansvar för Göteborg och stadens ekonomi

I dag presenterar vi vårt gemensamma förslag till budget för Göteborgs stad 2016. Vi presenterar en rad reformer och förändringar som är nödvändiga för att skapa jobb, lyfta skolan och bygga fler

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

bostäder. Samtidigt tar vi ansvar för stadens ekonomi.

När den rödgrönrosa minoriteten nyligen presenterade sitt förslag till budget gjordes ett stort nummer av historiska satsningar, men när den ekonomiska politiken synas i sömmarna blir bilden en annan. För att finansiera löpande ordinarie verksamhet planerar de rödgrönrosa stora uttag från koncernbolaget Stadshus AB. Enbart under 2016 planeras ett uttag på över 400 miljoner kronor. Inom några år kommer bolaget att vara länsat. Att använda bolagets pengar för löpande drift i stället för framtidsinvesteringar är allvarligt och ohållbart.

Ingen kostnadskontroll

Mer illavarslande är att de rödgrönrosa partierna inte har kontroll över kostnadsutvecklingen. Det är en utveckling som måste stoppas. Annars får vi dras med akutlösningar, skattehöjningar och ökade låneskulder.

l Framgångsrika företag bygger Göteborg starkt. Grunden för stadens välfärd är ett välmående näringsliv och ett gott företagsklimat. Under hela förra mandatperioden rasade företagarnas förtroende för det politiska ledarskapet. Det måste vi vända. Vi föreslår därför att en översyn genomförs av kommunala regler och byråkrati för att förenkla och förbättra, exempelvis vill vi att små och lokala företag ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala upphandlingar.

Göteborgs stad ska också undvika att konkurrera med näringslivet. För att öka mångfalden och stärka valfriheten införs lagen om valfrihet med start inom hemtjänsten och vi vill pröva utmaningsrätt. Vi förstärker företagslotsen, startar ett entreprenörskvarter, inrättar ett stimulansbidrag för unga företag och stärker dialogen med företagen. Det leder till fler jobb, ett starkare företagsklimat och fler skattebetalare.

Skolan får ta smällen

En kunskapsstad i världsklass. En stad med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i världsklass, från förskola till högre utbildning och forskning. Därför är vi oroade över den utveckling vi just nu ser i stadsdelarna där skolan får ta smällen. Alla skolor ska vara bra skolor och alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar utmanas och uppmuntras att nå längre.

Skolan i Göteborg är i jämförelse med andra kommuner underfinansierad, det gäller särskilt gymnasieskolan som har en av landets lägsta ersättningar. Vi förstärker grundskolan och gymnasieskolan med 360 miljoner kronor. Samtidigt föreslår vi flera viktiga reformer för att stärka den havererade ledningen och styrningen. Skolan ska vara likvärdig, men det betyder inte att resurserna ska vara lika för alla elever. Därför krävs att resurserna öronmärks till skolan, och att varje enskild elev får det stöd som behövs. Vi lyfter ansvaret för grundskolan från stadsdelarna.

Göteborg ska vara ett hem för fler. Städer som växer har framtidstro och vi vill att fler ska kunna flytta hemifrån och att fler ska hitta sitt drömboende i Göteborg. Därför måste det byggas betydligt fler bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som småhus, trygghetsboenden som äldreboende och studentbostäder.

För att lyckas med det som de rödgröna har misslyckats med i decennier krävs att förutsättningarna förbättras. Vi investerar därför i Fässbergsdalen som ger 1 000 nya bostäder. Vi utvecklar också planprocessen så att fler planer omsätts till faktiska bygglov och startbesked. Under år 2016 ska det planeras för minst 4 500 bostäder. Det i kombination med fler flexibla detaljplaner, ökad konkurrens och mångfald gör att fler bostäder kan byggas och bostadsbristen minska.

En budget som tar ansvar för hela Göteborg. När fler arbetar och betalar skatt blir det mer pengar i den gemensamma kassan. Det säkrar en hög kvalitet och service till göteborgarna. Den budget vi presenterar i dag tar ansvar för stadens ekonomi. Göteborg behöver mer arbetslinje och mindre socialistisk ingenjörskonst. Göteborg behöver en nystart och så blir det med vårt förslag till budget.

Jonas Ransgård (M)
gruppledare och kommunalråd

Helene Odenjung (FP)
gruppledare och kommunalråd

David Lega (KD)
gruppledare och kommunalråd

Företagsklimatet måste lyftas i Göteborg

Svenskt Näringsliv presenterar i dag nya siffror som visar att företagarna i Göteborg blir allt mer missnöjda med företagsklimatet, trots att Göteborg rasade 70 placeringar under förra mandatperioden. Aldrig någonsin har enkätsvaren varit så dåliga som nu.

I dag presenterar M, FP och KD tio reformer och förslag för att lyfta företagsklimatet i Göteborg. Satsningarna är gemensamma och omfattar bland annat 7,5 miljoner kronor, vilka kommer att presenteras i kommande budgetförslag.

– Det är oroande att företagsklimatet fortsätter att rasa i Göteborg. Det måste bli enklare för små och lokala företag att verka i Göteborg – det kräver en rad förändringar och en ny attityd till företagande och tillväxt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Utan företag stannar välfärden. Den här utvecklingen kan inte fortsätta. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).

– För att få ett fungerande företagsklimat måste vi få fler företag i Göteborg. Det kommer vi inte att få så länge inte attityderna från de rödgröna förbättras, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Här ser vi resultatet av att Vänsterkartellen för en fientlig debatt om onda företag, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M)

10 förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg

•Det ska bli enklare för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala handlingar.
•Fler jobb och arbetstillfällen skapas genom ökad valfrihet när lagen om valfrihet införs med start inom hemtjänsten.
•Nystartskvarter och Entreprenörernas hus etableras.
•Förbättrade attityder till företagande och entreprenörskap. Ökat samarbete och dialog med företag. Företagsombudsman införs.
•Kommunen ska undvika att konkurrera med näringslivet.
•Översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet.
•Förstärkt företagslots.
•Stimulansbidrag för, stöd och råd, för utsatta unga företag.
•Fortsatta infrastruktursatsningar.
•Fortsatt ökad öppenhet och transparens.

Alliansen i Göteborg kommenterar den rödgröna budgeten

I dag har Socialdemokraterna presenterat sitt budgetförslag för 2016. Alliansens ledare i Göteborg Alliansens gruppledare i kommunfullmäktigekommenterar förslaget.

– Det är bra att den styrande minoriteten inte höjer skatten. I budgetförslagen från förra året ville V höja skattetrycket för göteborgarna med 1 krona, men det har övriga partier dämpat då skattesatsen förblir oförändrad i år. Det är vi och många göteborgare glada för, säger Jonas Ransgård (M), andre vice ordförande i Kommunstyrelsen.

– Det är positivt att resurser nu tillförs grundskolan. Men utmaningarna är större och skolans grundproblem kvarstår. Ansvaret för skolan måste lyftas och resursfördelningsmodellen behöver förändras. Gymnasieskolan är fortsatt underfinansierad, med landets lägsta skolpeng. Akutlösningar löser inte skolans långsiktiga problem. Och var är satsningen på lärarlöner? säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Den styrande minoritetens budgetförslag innehåller inga valfrihetsreformer för göteborgarna. Vi vill göra tvärtom och flytta så många beslut som möjligt till göteborgarnas köksbord, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– De rödgröna försöker linda in sin företagsfientliga politik i vackra ord och termer. Men så länge inte attityderna till företagare och företagsamhet förändras kommer företagsklimatet i Göteborg att ligga kvar på en låg nivå. Det lokala styrets försök att kompensera för regeringens företagsfientliga politik är inte tillräckliga, tillägger Jonas Ransgård (M).

Göteborg ska få fler jobb och företagare!

Göteborg ska få fler jobb och företagareInför debatten på Handelskammaren i dag presenterar Alliansen i Göteborg ett omfattande jobbpaket ur sitt kommande valmanifest. Trots en lång finanskris har över 300 000 fler människor ett jobb att gå till idag, jämfört med 2006. Fler jobb och en ekonomi som växer är bra för alla i Göteborg. Så stärker vi grunden för ett rättvist samhälle som håller ihop.

Alliansens framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till år 2035 och bidrar till att nå vårt mål att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt och Göteborg har rasat i rankingen. Staden behöver både locka hit nya företag och få företagare att stanna och utvecklas här. Det är avgörande för tillväxten, det skapar nya arbetstillfällen och får Göteborg att växa. Därför behöver Göteborgs företagsklimat lyftas och förbättras. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor. Det är i små och medelstora företag som fyra av fem jobb växer fram.

– Ungdomsarbetslösheten är idag ett problem då den som aldrig fått in en fot på arbetsmarknaden tenderar att hamna allt längre ifrån arbetslivet. Därför skapar Alliansen i Göteborg förutsättningar för minst 3 000 nya jobb för unga under mandatperioden. Det handlar om fler sommarjobb tillsammans med näringslivet i staden, sommarlovsentreprenörer och satsningar på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Även fler praktikplatser, YA-jobb och studentmedarbetarskap bidrar till att fler unga får jobb, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, (M). Alliansen avsätter som en start 45 Mkr för detta arbete

– Göteborg behöver fler entreprenörer, det bidrar både till mångfald och valfrihet. Nystartskvarter och entreprenörshus kan skapa bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt. Vi öppnar för fler alternativ, bland annat genom att vi inför LOV, Lagen om valfrihet. Det är en viktig jämställdhetsfråga som också gör att fler kvinnor kan både starta företag och göra karriär inom den kommunala sektorn, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Alliansen i Göteborg satsar 3 Mkr för en stödresurs för detta. Tillsammans det lokala näringslivet startas också ett entreprenörshus under året.

– Vi skapar bättre förutsättningar för både nya företag och de företag som redan finns. För att ge nya företag kraft att fortsätta utvecklas efter det första året inför vi Ettårskalas, ett stimulanspaket med bland annat nätverksstöd och möjlighet till översyn av affärsmodellen. Vi inför riktade stöd till företagarföreningar, småföretagarråd, Ung Företagsamhet och liknande, säger David Lega, kommunalråd (KD). Alliansen gör en särskild satsning på företagarföreningar, småföretagarråd och ung företagsamhet med 3 Mkr och i detta ligger också stimulanspaket som stöd till nystartade företag. För detta avsätts 5 Mkr första året.

– Stadens upphandlingar ska ses över så att små och medelstora företag får möjlighet att bidra. Vi har en positiv och serviceinriktad attityd när det gäller regler och avgifter. En resurs införs som ska stötta små och medelstora företag i upphandlingsfrågor. För att uppmuntra alternativ och förbättra kvaliteten ska också en utmaningsmöjlighet införas, säger Rickard Nordin, kommunalrådskandidat (C). Alliansen avsätter därför 5 Mkr för att påbörja arbetet.

Läs mer om Alliansens jobbpaket. I morgon presenterar Alliansen i Göteborg fler satsningar för att förbättra Göteborg.

Det finns ingen motsättning mellan sänkt skatt och mer välfärd

Jobbskatteavdraget har gett en genomsnittlig löntagare en extra månadslön om året att leva på, jämfört med 2006. Samtidigt har resurserna till vård, skola och omsorg ökat. Därmed borde debatten om skattesänkningar kontra välfärd nå vägs ände, skriver Alliansen i Göteborg på GP debatt.

Det är ett mycket positivt besked att Geely och Volvo kommer att utveckla framtidens bil på Lindholmen. För Göteborg innebär en sådan satsning ett stort antal nya arbetstillfällen och det får givetvis positiva effekter för Göteborgsföretag i alla branscher. Så långt håller vi med Stefan Löfven och Anneli Hulthén (S) som skriver på GP Debatt den 22/1.

Men genom att ställa skattesänkningar mot välfärd visar de att de varken förstår hur ekonomin eller företagen fungerar. Alliansregeringen har genom jobbskatteavdraget gett en genomsnittlig löntagare en extra månadslön om året att leva på, jämfört med 2006. Inte minst har detta inneburit förbättrad ekonomi för människor med små marginaler. Samtidigt har resurserna till vård, skola och omsorg ökat. Därmed borde debatten om skattesänkningar kontra välfärd nå vägs ände.

Utan företag inga välfärdspengar

Motsättningen finns helt enkelt inte. Därmed inte sagt att allting är bra i välfärden. Satsningarna på äldreomsorgen, skolan och vården måste fortsätta och det är endast genom många och fungerande företag som vi får pengar till detta. Utan företag blir det inga pengar till välfärden.

Vi välkomnar att Socialdemokraterna lyfter den näringspolitiska diskussionen, men deras politik består tyvärr av mycket ord och lite handling.

I år har Socialdemokraterna haft makten i Göteborg i 20 år. Anneli Hulthén är gruppledare och kommunstyrelsens ordförande. Hon måste förklara varför verkligheten i Göteborg inte hänger ihop med de förbättringar Socialdemokraterna säger sig stå för.

De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt. 2011 kom Göteborg på plats 97 av 290 i Svenskt näringslivs företagsklimatrankning. Året därpå tappade vi 30 platser och 2013 kom vi på plats 150.

Dålig attityd

Göteborg tillhör alltså inte ens övre halvan när företagarna själva får ranka kommunerna. Bland annat är stadens attityd till företagande en viktig faktor, som knappast förbättrades när Hulthéns kollega i den politiska majoriteten, Mats Pilhem (V) i en fullmäktigedebatt uttryckte att det råder en överhettning av nya företag i Göteborg.

Minst lika allvarligt är det att i Socialdemokraternas Göteborg satsas det betydligt mindre pengar på skolan än i Stockholm. Företag anställer inte fler människor om utbildningen är dålig, skriver Löfven och Hulthén. Det har de givetvis rätt i. Men varför satsar då Socialdemokraterna i Göteborg så lite på skolan, jämfört med Alliansen i Stockholm?

Inte heller här hänger Socialdemokraternas retorik ihop med verkligheten. Alliansregeringen har gjort mycket för att fler ska kunna jobba och för att förbättra företagens villkor, bland annat genom sänkta skatter och förenklade regler. Men mycket ansvar ligger också på kommunal nivå. Eftersom Göteborg är landets näst största stad, med stor industri och en av Europas största hamnar, är politiken här givetvis väldigt viktig för hela näringslivet.

Redo att ta över

Göteborgs Stad kan göra mycket för att förenkla för företagen genom att tydliggöra och förbättra administrativa rutiner, såsom tillståndsansökningar och betalningstider. Företagare ska inte heller behöva vända sig till olika delar av stadens organisation för att klara stadens krav på byråkrati.

För att långsiktigt stärka näringslivet krävs också större satsningar på skolan i Göteborg och på bostadsbyggandet. Alliansregeringens satsningar och regelförändringar på dessa områden ger goda förutsättningar. Nu måste Göteborg göra sin del. Socialdemokraterna har haft gott om tid på sig och misslyckats. Alliansen är redo att ta över ansvaret för Göteborg.

David Lega (KD)

kommunalråd

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande i kommunstyrelsen

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot

Ett år kvar till valet – sju av tio vallöften uppfylls inte av (S) i Göteborg

På lördag är det ett år kvar till valet. En månad före valet 2010 presenterade socialdemokraterna tio En rapport från Alliansen i Göteborg om Socialdemokraternas vallöftenvallöften inför mandatperioden 2011-2014. Alliansen i Göteborg har nu följt upp och granskat hur det har gått med dem. Det visade sig att två redan var infriade när de gavs. Det tredje har inte infriats i Göteborgs Stad utan i Västra Götalandsregionen. Kvar är sju vallöften som inte uppfyllts med ett år kvar av mandatperioden. Alliansen anser att löftesbrotten i förlängningen är ett hot mot demokratin.

– Göteborgarna kan inte annat än att ge socialdemokraterna underkänt. Ett år kvar till valet och sju av tio vallöften kvar att infria. I realiteten har de inte infört något av vad de lovade i förra valrörelsen. Hur ska väljarna kunna lita på dem när de år efter år inte håller vad de lovar i allmänna val? säger Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande i Göteborg.

– Nästa år har socialdemokraterna suttit på makten i Göteborg i 20 år. Det är en lång tid att infria vad man lovat och att skapa det Göteborgssamhälle man vill ha. Bokslutet är sjunkande betyg i skolan, för stora barngrupper i förskolan och bristande kvalitet i äldreomsorgen. Det är tydligt att majoriteten i staden är trötta och klarar inte av att anta samhällsutmaningarna, säger Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg.

– Det behövs ett maktskifte, inte minst för att kunna förbättra attityderna till företagande. Det är grundläggande för att minska arbetslösheten och för vi ska ha råd med välfärden, säger David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg.

– Alliansen kan regera ihop och få saker att hända. Det är tydligt att socialdemokraterna inte klarat av utmaningen med en växande stad. Bostadsbristen hindrar inte bara människor från att komma hit, det gör också att växande företag har svårt att rekrytera och unga människor kan inte starta ett eget liv utanför föräldrahemmet. Det krävs en Alliansvinst i nästa val för att få igång byggandet igen, säger Rickard Nordin (C), riksdagsledamot.

Läs rapporten Ett år kvar till valet – sju av tio vallöften kvar att infria.

Inför företagslots för att stimulera företagandet och skapa fler jobb

Enligt flera undersökningar försämras företagsklimatet i Göteborg. Ett dåligt företagsklimat är ett hot mot vår välfärd och tillväxt. För att vända trenden föreslår Allianspartierna i en motion till Kommunfullmäktige att staden inför en företagslots. Dessutom föreslår Alliansen att Göteborgs Stad ansöker om deltagande i den nationella kommitté som arbetar med att ta fram en svensk standard för kommunala företagslotsar.

Grunden till ett välmående Göteborg med en kvalitativ välfärd ligger i att människor har jobb och att staden har en bra tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig. Företagsklimatet spelar därför en avgörande roll för Göteborgs möjlighet att hävda sig i konkurrensen med andra regioner i omvärlden. I Svenskt Näringslivs senaste rakning över det lokala företagsklimatet rasade Göteborg med 27 platser till plats 97 på listan. Malmö placerade sig på plats 51 (+ 21) och Stockholm på plats 31 (+12).

– Det är oroande att Göteborg ligger sämst till av landets storstadsregioner och dessutom har en negativ trend. Om vår fulla potential ska nås måste Göteborg kunna locka fler företag och kompetent arbetskraft som i sin tur skapar fler arbetstillfällen. I slutändan handlar det om att ge fler människor möjligheten att förverkliga sina drömmar, säger Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

– Tre av fem företagare önskar en kontaktpunkt som hjälper dem i kommunens byråkrati. Göteborg bör införa en företagslots, som kan vara en person att kontakta som guidar bland förvaltningar, nämnder och blanketter när man som företagare behöver komma i kontakt med någon eller få hjälp. Det förenklar för företagen, ger kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter, säger Helene Odenjung (FP), Kommunalråd.

Just nu pågår ett arbete under ledning av Swedish Standard Institute, SIS, med att ta fram riktlinjer och skapa en standard för hur kommuner kan organisera sitt arbete med att underlätta för företagare. Göteborgs Stad bör ta tillfället i akt och bidra med sina tankar och åsikter i detta arbete.

– Göteborgs Stad bör ansöka om att få delta i kommittén för att vara med och påverka utformandet av standarden för kommunal företagslotsning, så att vi kan förbättra stadens företagsklimat. Det är en avgörande framtidsfråga om vi ska lyckas locka människor att starta företag och skapa nya arbetstillfällen, säger David Lega (KD), kommunalråd.