Göteborgs Stads budget 2021 är presenterad

Alliansen i Göteborgs gruppledare

I dag presenterade Axel Josefsson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och Elisabet Lann (KD) budgeten för Göteborgs stad 2021. Det är en ambitiös budget som satsar på välfärden, skolan och omsorgen, där Göteborg tar en ledande position i omställningsarbetet för att möta klimathotet och som förstärker stadens förebyggande trygghetsarbete. Det är en budget som innehåller flera satsningar för att omstarta Göteborg i pandemins spår.