Vi prioriterar välfärden och tar ansvar för ekonomin

I dag har Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterat sin David Lega, Jonas Ransgård, Helene Odenjunggemensamma budget för Göteborgs Stad 2017 på en pressträff.

Ladda ned förslaget till Göteborgs stads budget 2017.

Göteborg ska vara en modern stad där alla har möjligheter att forma sina liv och förverkliga sina drömmar och idéer, där friheten att få välja är en självklarhet. Göteborg står dock inför en rad utmaningar och för att klara dessa satsar M, L och KD på jobb, skola, äldre och bostäder samt tar ansvar för stadens ekonomi.

– De rödgrönrosa har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen i staden och det finns inga marginaler längre. Istället för att ta ansvar väljer den styrande minoriteten att blunda och spendera. Göteborg har hög kommunalskatt, ändå har staden inte den bästa välfärden. För oss är det uppenbart att Göteborg behöver en ny ansvarsfull ekonomisk politik. Annars riskeras välfärden och skattebetalarna får ta notan, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– I den rödgrönrosa budgeten nämns inget om kriminalitet och ökad säkerhet. Göteborgarna känner sig allt mer otrygga och för att bemöta en allvarlig utveckling har vi valt att bl a utöka resurserna till arbetet mot våldsbejakande extremism och förstärka exitverksamheten samt satsa på fler trygghetskameror och ordningsvakter. Vi tar göteborgarnas oro på allvar och föreslår flera åtgärder för ett tryggare Göteborg, säger Jonas Ransgård (M).

Fortsatta satsningar på skolan i Göteborg
– Göteborg behöver en modern skolorganisation som skapar en likvärdig skola där alla elever möts av höga positiva förväntningar och tidiga insatser. Kunskapsresultaten måste vändas. Under 2017 lyfter vi skolan från SDN och inför ett nytt ersättningssystem där skolans pengar öronmärks. Alla skolor ska vara bra skolor. Vi höjer också rektorernas och lärarnas löner. Göteborg behöver ett grundskolelyft, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (L).

– Vi vill göra plats för fler göteborgare. Göteborg behöver fler studentbostäder, bostäder för unga, trygghetsboenden, hyres- och bostadsrätter och småhus. Under 2017 ska det planeras för minst 5 000 bostäder. I dag tar det åtta år från idé till inflyttningsfest, det är ohållbart. Plan- och byggprocessen måste liberaliseras genom regelförenklingar, flexiblare planer och en breddad planprocess. Genom nyproduktion och flyttkedjor kan Göteborg bli ett hem för fler, säger Helene Odenjung (L).

Valfriheten ska utvecklas
– Alla göteborgare ska kunna åldras med livskvalitet, värdighet och trygghet. Att tillämpa Lagen om Valfrihet med start inom hemtjänsten är ett steg i att möjliggöra det. Ett annat steg är den äldreberedning som är införd och som bland annat följer arbetet med hemtjänsten. Ett tredje steg är den äldreombudsman som är på gång att införas som äldre och anhöriga ska kunna vända sig till med frågor eller klagomål, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Det är genom företagande som jobb skapas och genom jobb som skatt kan betalas till välfärden. Människor som har en arbetsgemenskap att gå till mår också bättre. Att stärka företagsklimatet är därför en oerhört viktig välfärdssatsning, som Göteborg måste storsatsa på. 181 svenska kommuner har ett bättre företagsklimat än Göteborg och det är uppenbart att de rödgrönrosa inte tar detta problem på allvar. Göteborg behöver ett nytt ledarskap, som förstår vikten av att företag får möjligheter att skapa jobb, säger David Lega (KD).

Budgeten omsluter cirka 29 miljarder kronor samt nära 22 miljarder i investeringar fram till 2019.

Några utvalda satsningar
 Lokalt grundskolelyft 42 Mkr
 Stärkt gymnasieskola 35 Mkr
 Stärkt elevhälsa, insatser mot nätmobbing och föräldrastöd 15 Mkr
 Ökad simkunnighet 7 Mkr
 Jobb för unga 25 Mkr
 Företags- och näringslivsutveckling 20 Mkr
 Ökad trygghet och säkerhet 25 Mkr
 Höjd planberedskap för ökat byggande 20 Mkr
 Fler trygghetsboenden 15 Mkr
 Miljöutveckling 15 Mkr
 Kvalitet inom äldreomsorg & hemtjänst 15 Mkr
 Insatser mot våldsbejakande extremism 2 Mkr

Ladda ned förslaget till Göteborgs stads budget 2017.