Alliansen: Göteborg ska vara ett hem för fler

Alliansen i Göteborg presenterar idag bostadssatsningar ur vårt kommande budgetförslag för 2016. Göteborg är en växande stad och Alliansen vill att fler ska kunna flytta hemifrån och fler ska kunna bosätta sig i Göteborg. Då måste det byggas betydligt fler bostäder, hyres- och bostadsrätter, småhus, trygghetsboenden och studentbostäder. För att lyckas med det som de rödgröna partierna har misslyckats med i decennier krävs det att förutsättningarna förbättras kraftfullt.

–    Vi vill se fler bostäder. Planprocessen i Göteborg behöver utvecklas så att fler planer omsätts till bygglov och startbesked. Vi höjer ambitionen för bostadsbyggandet. Under 2016 vill vi att det ska planeras för minst 4500 bostäder i antagna detaljplaner. Spaden behöver sättas i marken väsentligt oftare än vad som görs idag, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

–    För att snabba upp planeringsprocessen ska de som vill bygga i större utsträckning ges möjlighet att använda externa plankonsulter. Det gynnar dessutom både små och stora aktörer och frigör resurser, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).

–    Bostadsbristen är en utmaning för alla de som söker bostad, för företag som vill växa men inte kan och för kommunens socialtjänst, som tvingas till dyra boendelösningar. Bostadsbristen skapar oro för den enskilde och hämmar Göteborgs utveckling, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

–    I vårt budgetförslag investerar vi i vägar och bostäder i Fässbergsdalen för att kunna bygga ungefär 1000 nya bostäder. De rödgrönrosa säger nej till denna investering, men den är nödvändig för att klara Göteborgs utmaningar, avslutar David Lega (KD).

Alliansens satsningar för ett växande Göteborg:
– Planprocessen behöver utvecklas så att fler planer omsätts till faktiska bygglov och startbesked.
– Under år 2016 ska det planeras för minst 4 500 bostäder i antagna detaljplaner.
– Ja till ytterligare cirka 1000 bostäder i Fässbergsdalen.
– Planer för fler attraktiva kontor i staden ska tas fram.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och införa en bygglots som kan guida intressenter genom den kommunala planprocessen.
– Fastighetskontoret ska fungera som en marknadsplats där man kan se vilken mark som finns att tillgå och här ska finnas mycket att välja på.
– Flexibla planer och flexibelt byggande genom exempelvis tredimensionell fastighetsbildning ska uppmuntras.
– Göteborg ska möjliggöra fler småhus där efterfrågan finns. Staden ska erbjuda fler tomter för småhusbyggnation. Tomträttsinnehavare ska erbjudas att köpa tomten till ett lägre pris än idag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s