Alliansens budgetförslag är presenterat

Inför valet presenterade Alliansen en gemensam budget för Göteborg stad och ett valmanifest för den kommande mandatperioden med en rad reformer och satsningar. I dag har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lagt fram en gemensam budget inför fullmäktiges sammanträde imorgon.

– Våra prioriteringar förbättrade skolresultat, ökat byggande och förbättrat företagsklimat ligger fast, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden. Genom att öppna upp och förenkla planprocessen kan fler kommunala som privata fastighetsägare bygga fler bostäder, säger Jonas Ransgård, (M).

– Skolan i Göteborg behöver lyftas såväl organisatoriskt, ekonomiskt som kunskapsmässigt. Vi vill utreda en rad lokala reformer där skolans resurser ökar, öronmärks och ansvaret för skolan lyfts från stadsdelarna. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Samtidigt satsar vi på lärarna och stärker rektorerna. En upprustning av skolor och skolgårdar ska påbörjas, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Vi tror på tillväxt och ser behovet av att Göteborg växer som stad med fler bostäder, bättre kollektivtrafik och infrastruktur samt fler företag som etablerar sig här, fortsätter Helene Odenjung (FP).

– Attityderna rörande företagande är för dåliga i Göteborg. Dessutom överlever inte lika många nystartade företag i Göteborg jämfört med de andra storstäderna. Det vill vi ändra på. Företag och företagande är grunden för välfärdssamhället och för fler jobb. Våra satsningar för att hjälpa småföretag och att hjälpa unga in på arbetsmarknaden visar målmedvetenhet och handling, säger David Lega, kommunalråd (KD).

– Vi förstärker vår tidigare satsning på kvinnojourerna med ytterligare fem miljoner, de utför ett mycket värdefullt arbete, säger Jonas Ransgård (M).

– Rätten till asyl är en grundläggande mänsklig rättighet och Göteborg ska vara en öppen stad för världen, där människor på flykt ska få skydd. Därför är det viktigt att staden bidrar till ett humant och solidariskt flyktingmottagande, säger Helene Odenjung (FP).

– Alliansen satsar 4 miljarder kronor till investeringsmedel för att bland annat fortsätt bygga ut förskolan, för att minska barngruppernas storlek och för nya äldreboenden, avslutar David Lega (KD).

Budgetsatsningar

  • Alliansen står bakom de viktiga investeringar för Göteborg och Västsverige som ingår i Västsvenska infrastrukturpaketet. Göteborg och vår region ska växa och vara en attraktiv stad att besöka, leva och investera i.
  • Resurserna till skolan öronmärks och resurserna till grundskolan och gymnasieskolan ökar. Ett lågstadielyft sjösätts med minskade klasstorlekar, fler lärare, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Satsningen på skolan, som även innehåller förstärkt elevhälsa, omfattar 300 Mkr och gymnasiepengen förstärks med 50 Mkr under 2015.
  • 50 Mkr avsätts för kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen, bland annat införs en äldreombudsman och en särskild trygghetspatrull inom hemtjänsten. Valfrihet inom äldreomsorgen införs.
  • En satsning görs för att få unga i jobb genom fler praktikplatser och sommarjobb. En rad satsningar föreslås för att lyfta företagsklimatet genom ökat stimulansbidrag till BRG, förändrade upphandlingar, utmaningsrätt, färre kommunala bolag och bättre förutsättningar skapas för entreprenörer genom ett Entreprenörernas hus. Satsningarna omfattar 53 Mkr.
  • 61 Mkr avsätts för att förbättra och stärka tryggheten i Göteborg. Bland annat går resurserna till förebyggande arbete, kvinnojourerna får ökade resurser och en hatbrottsjour etableras.
  • 4 500 nya bostäder ska byggas per år, totalt 18 000 under mandatperioden För att göra det möjligt och öka bostadsbyggandet satsas 18 Mkr, för att öppna upp och förenkla planprocessen.
  • Kulturen förstärks med 25 Mkr. Satsningar görs på barn- och ungdomskultur och biblioteken.

Alliansens förslag kan läsas i sin helhet via http://korta.nu/Alliansenbudget2015

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s