Flytta inte på Center för skolutveckling

I en tid där skolresultaten i Göteborg fortsätter att gå åt fel håll är det viktigare än någonsin att skolorna har tillgång till ett kontinuerligt stöd i sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi oroas därför av förslaget att flytta bort Center för Skolutveckling från kommunstyrelsen, skriver Elisabet Mossberg, Lärarförbundet, Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt.

Förslaget att flytta Center för skolutveckling stöds av den rödgröna majoriteten men såväl fackföreningar som den politiska oppositionen är emot. En enhets organisatoriska placering kan tyckas vara en trivialitet, men det spelar tvärtom en mycket stor roll i detta fall. Göteborgs stads utvecklingsenhet, Center för Skolutveckling, arbetar nämligen i dag på uppdrag av kommunstyrelsen med både kommunala och fristående skolor och förskolor. Ett mycket viktigt arbete – inte minst mot bakgrund av den kritik som Skolinspektionen riktat mot Göteborgs skolor.

Center för skolutveckling, har uppdraget att vara en resurs för skolledare, arbetslag och lärare i deras arbete. Uppdraget är att stödja ett systematiskt skolutvecklings- och kvalitetsarbete så att skolorna och förskolorna, oavsett huvudman, stärks i sitt arbete. Målet är långsiktig skolutveckling och genom det ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan förskolor och skolor i hela Göteborg.

Vi anser att det finns en överhängande risk i samband med en flytt till Utbildningsnämnden att utvecklingsfrågorna för förskolor och skolor inte får den status som de behöver för att ge resultat. Med den nuvarande placeringen centralt kan Center för skolutveckling ha kunskap om läget över hela staden och i samtliga verksamheter. De har också varit navet i att samordna riktade statliga bidrag med stadens styrning av utbildningsområdet.

Risk för sammanblandad budget

Med en ny placering växer avståndet till grundskolor och förskolor. Utbildningsnämnden har ju i dag enbart ansvar för gymnasieskolorna medan förskolor och skolor ligger under respektive stadsdel. Risken är också att den budget som i dag är avsatt för just skolutveckling blandas samman med hela Utbildningsförvaltningens budget.

Göteborg måste på något sätt freda de pengar som är avsedda för utbildnings- och fortbildningsinsatser inom utbildningsområdet. Placeringen möjliggör för kommunstyrelsen att direkt kunna leda och styra arbetet. Att den politiska rödgröna majoriteten i detta läge föreslår att kommunstyrelsen, som enligt kommunallagen har ett kvalitetsansvar för stadens verksamheter, avsäger sig möjligheten att styra och leda ett strategiskt utvecklingsarbete för både förskola och skola framstår som obegripligt.

Center för skolutveckling är, och bör vara, navet för skolutvecklingen i Göteborg. Den kompetens som samlats inom ramen för enheten är viktig för alla skolor och förskolor i Göteborg oavsett huvudman. De har dessutom bidragit med att skapa mötesplatser för lärare och skolledare. Med sin placering under kommunstyrelsen har Center för skolutveckling kunskapen om läget över hela staden och i samtliga verksamheter.

Vi har länge uttryckt en önskan om ökad likvärdighet i Göteborgs skolor och förskolor. För barn och elever, men också för lärare. I en tid då skolresultaten i staden går åt fel håll är det särskilt viktigt att inte tappa fokus och tyngd i frågorna. Därför bör Center för skolutveckling ligga kvar kommuncentralt.

Elisabet Mossberg

ordförande Lärarförbundet Göteborg

Kristina Tharing (M)

kommunalråd (M)

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s