Skolan behöver en nystart!

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften i Göteborg. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt, det skriver Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

Det är i dagarna dags för skolstart. Drygt 3 000 elever börjar sista året i grundskolan. För dessa gäller det att skapa sig så bra förutsättningar som möjligt inför kommande gymnasiestudier. Trots kompetenta och engagerade lärare och rektorer har en stor andel elever inte fått rätt förutsättningar att lyckas. De rödgröna har misslyckats med, och kapitulerat inför utmaningen, att ge alla elever stöd och stimulans samt att ge lärare och rektorer rätt förutsättningar.

Trots upprepade löften från de rödgröna om fokus på skolan ökade andelen elever i årskurs nio med underkända betyg med drygt åtta procent mellan 2012 och 2013. Andelen elever med underkända betyg i Göteborg har ökat stadigt i mer än tio år. En dryg tredjedel av eleverna i årskurs nio, cirka 1 000 elever per år, lämnar numera grundskolan utan godkända betyg.

Stort svek mot ungdomarna

Det är inte acceptabelt utan tvärtom ett stort svek mot ungdomarna. Att lämna årskurs nio med underkända betyg innebär sämre, eller i värsta fall inga, valmöjligheter gällande framtida utbildning och karriär. Det ökar risken för att hamna i utanförskap.

De rödgröna, med Robert Hammarstrand (S) i spetsen, skyller på en riksomfattande trend. Detta är felaktigt. I själva verket är det en lägre andel i riket som lämnar årskurs nio med underkända betyg nu än för tio år sedan – till skillnad från i Göteborg. Det är dessutom så att skolan sedan snart 20 år tillbaka är ett kommunalt ansvar vilket ger anledning att rannsaka de styrande i Göteborgs ansvar för att vända trenden.

Man kan, som Alliansen i Göteborg krävt gång på gång:

* Se till att lärarna och rektorerna får använda sin kompetens och sina drivkrafter genom större ansvar och befogenheter över verksamheten.

* Säkerställa skolornas ekonomi genom att öronmärka pengarna till skolan så att rektorn långsiktigt kan planera verksamheten.

* Bättre möta elevernas behov av stöd, hjälp och stimulans.

* Uppmuntra lärarna till fortbildning och större ansvar genom att använda och förstärka regeringens satsningar såsom Lärarlyft.

* Höja lärarlönerna.

* Ta ett centralt ansvar för skolan i Göteborg genom att införa en central nämnd för specialpedagogik och grundskola.

Listan över våra förslag kan göras ännu längre.

Eller så kan man, som de rödgröna nu gör, satsa mer pengar på fler politiska möten genom att inrätta utbildningsutskott i stadsdelsnämnderna. Ytterligare 1,5 miljoner kronor per år av skattemedlen kommer genom detta beslut att gå till politiska arvoden och möten för en ”fördjupad dialog”. Det är inte vad skolan behöver. Det tragiska, utöver att pengarna hade kunnat användas på betydligt bättre sätt, är att utbildningsutskotten inte har någon funktion annat än som diskussionsklubb. Allt annat ligger, enligt lag, hos stadsdelsnämnden i egenskap av huvudman.

Tar inte kritiken på allvar

Skolinspektionen konstaterade under höstens inspektion att flertalet problem som påpekats vid inspektion sex år tidigare kvarstod. I den uppföljande granskningen på våren var det bara tre av stadens tio stadsdelar som fick godkänt för sina planerade insatser. Det är skrämmande att Skolinspektionens kritik inte tagits på större allvar.

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt. Det är dags för ordentligt fokus på skolan i Göteborg med konkreta åtgärder som ger effekt. Skolan i Göteborg behöver ett lyft både ekonomiskt och politiskt. Vi är redo att ta ansvar för en nystart för skolan i Göteborg.

Kristina Tharing (M)

kommunalråd

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s