34 förslag till en bättre skola i Göteborg

Drygt två decennier med rödgrön skolpolitik i Göteborg räcker. Det är inte okej att drygt tusen elever per år lämnar stadens skolor utan tillräckliga kunskaper. Grundskolan behöver en nystart, skriver Alliansen i Göteborg. Det skriver Helene Odenjung (FP), Kristina Tharig (M) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

I dag, torsdag, presenterar Alliansen i Göteborg rapporten, Nystart för grundskolan i Göteborg, som innehåller 34 förslag och reformer som vi tillsammans vill genomföra efter en valseger hösten 2014.

Under 2011 och 2012 har statens Skolinspektion genomfört tillsyn i Göteborgs stad. Granskningen visar på anmärkningsvärt stora skillnader i kunskapsresultat mellan de kommunala grundskolorna i Göteborg, både inom och mellan stadsdelarna. Tillsynen visar att fler än var fjärde elev i stadens grundskolor inte når kunskapskraven i alla ämnen, undervisningen anpassas inte efter elevens behov och det systematiska kvalitetsarbetet brister på samtliga nivåer inom staden.

För oss är det inte acceptabelt att 30 procent av eleverna saknar godkända betyg, att individanpassningen misslyckas i 25 procent av fallen och att var femte skola inte ger eleverna särskilt stöd i den utsträckning som eleverna har rätt till. Vi vill skapa en likvärdig skola med trygghet, studiero och fokus på kunskap. Vi vill ha en skola med högre ambitioner. Göteborgs skolor ska utmana och stimulera alla elever att nå längre.

Lyckats vända negativa trender

Ansvaret för grundskolan vilar på kommunerna. Kommuner som har satsat på skolan har lyckats vända negativa trender och det finns flera goda exempel. Göteborg har inte lyckats, trots att den rödgröna majoriteten snart har haft 20 år på sig. Vi ser en rad reformer som behöver genomföras omgående.

  • Stadens skolor är i dag underfinansierade i jämförelse med andra kommuner och skolans andel av budgeten behöver öka. Samtidigt behöver skolans pengar öronmärkas.
  • Stadsdelsnämnderna som är skolnämnder har inte klarat sitt uppdrag. Vi vill lyfta ansvaret från stadsdelarna, ta ett gemensamt grepp genom att samla grundskolan i en central nämnd och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Alla elever i behov av särskilt stöd har rätt att få hjälp, oasvett val av skola eller bostadsadress. Stödinsatser ska sättas in tidigt och intensivt. För att stärka arbetet med elever i behov av särskilt stöd vill vi inrätta en särskild specialpedagogisk nämnd, starta en kommungemensam utredningsenhet, stärka Center för skolutveckling och elevhälsan.
  • Det nya läraravtalet mellan SKL och lärarfacken möjliggör ett långsiktigt arbete för att lyfta läraryrkets status och lärarnas löner. Det är viktigt att se till att det nya avtalet inte blir ett tak – utan ett golv. För att stärka det pedagogiska ledarskapet måste rektorer och lärare avlastas andra administrativa arbetsuppgifter och därför ska lärarsekreterare införas i Göteborg.
  • Forskning visar att det som händer under första året i det nya landet är avgörande för hur de nästkommande tio åren blir. Därför behövs ett attitydskifte i synen på nyanlända elever. Målet för eleverna kan inte vara att nästan alla elever ska klara godkänt, utan målet måste vara att alla elever ska klara kunskapsmålen. Undervisningen ska vara anpassad efter den enskilde elevens grundkunskaper och inte efter deras ålder. Även mer tid till svenska språket ska prioriteras.

Uppseendeväckande

Det är uppseendeväckande att den kritik som framfördes för sex år sedan av Skolverket inte har åtgärdats och att resultaten har fortsatt att försämras. Därmed har åtskilliga elever, drygt tusen per år, lämnat stadens skolor utan tillräckliga kunskaper.

Det är inte okej. Det är också ett tydligt bevis på att den rödgröna skolpolitiken inte fungerar. Drygt två decennier räcker. Vi tror inte att lokala debattutskott i stadsdelarna kommer att lyfta resultaten. Grundskolan i Göteborg behöver satsningar och en nystart. Göteborg kan bli en kunskapsstad i världsklass!

Helene Odenjung (FP)
kommunalråd

Kristina Tharing (M)
kommunalråd

David Lega (KD)
kommunalråd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s