Om svar anhålles…

Peter!

Här kommer svar på dina frågor i söndagens krönika.

Sammanfattningsvis välkomnar vi Västsvenska infrastrukturpaketet som vi tycker är viktigt för att Göteborg inte ska utvecklas sämre än Stockholm och Malmö framöver. För oss är det viktigt att framkomligheten och tillgängligheten ökar. Det ger fler människor möjlighet att bo och arbeta som de vill, kombinera yrkeskarriärer, familjeliv och fritidsintressen. I detta har de olika trafikslagen alla en roll att spela – i Göteborg, Göteborgsregionen och Västra Götaland. Vi vill värna tillgänglighet. Det handlar inte om ”människor eller bilar”. Det handlar om människor – till fots, i bilar eller på väg på annat sätt.

JA till Västsvenska paketet – NEJ till bilfientlighet.

Jonas Ransgård (M) Helene Odenjung (FP) David Lega (KD)

1) Vad tycker ni om bilen som transportmedel?

Bilen är för många en förutsättning för att kunna kombinera arbete och familjeliv. För andra behövs bilen bara ibland eller vid särskilda tillfällen. Vi har i stor politisk enighet i Göteborgsregionen fattat beslut om framtidens transportlösningar: kollektivtrafiken – och dess andel av persontrafiken – ska öka. Men det finns inget gemensamt mål om att biltrafiken ska minska eller upphöra. Det är ett lokalt mål som de rödgröna i Göteborg driver. Vi kritiserar den rödgröna majoriteten i Göteborg då de chockhöjer parkeringsavgifter, minskar antalet platser och tar bort incitamenten till att köpa miljöbil. Majoritetens politik och inte minst Miljöpartiets syn på bilister försvårar och hindrar dessutom andra seriösa åtgärder som kan göra nytta både för miljön och för trafiksituationen i staden. Istället fördummas debatten. Bilisterna görs till den stora boven. Biltrafiken har en roll att spela. Bilproduktionen har en roll att spela. Det är vi duktiga på i Göteborg och ska fortsätta vara stolta över.

2-3) Är en del åtgärder till enbart för att göra det krångligt och varför planera för köer?

Trängselskatt införs i Göteborg 2013. Då väntas antalet resenärer med kollektivtrafiken öka. Ett flertal nya bussfiler är ett av redskapen för att öka kollektivtrafikens kapacitet och framkomlighet. Dessa bör vara färdiga inför ökningen och det är ett – ganska legitimt – skäl för flera byggen och åtgärder som minskar framkomligheten under byggtiden. Andra åtgärder som verkar betingas mer av bilfientlighet är vi tveksamma till. Det handlar t ex om brist på parkeringsplatser, höjda avgifter och förslag om att begränsa hastigheten på infartslederna enbart för att försämra bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken.

4) Hur ser ni på Korsvägen?

I samband med att Västlänken byggs finns det stora möjligheter att bygga om Korsvägen. Då skapas förutsättningar att förbättra trafiksituationen kring området. Utformningen för detta är ännu inte beslutat, men vårt mål är att förbättra trafiksituationen för alla, oavsett trafikslag. En tanke som vi gillar är att gräva ner biltrafiken under mark och förbättra för andra former av resande ovanpå. Det skulle förändra Korsvägen från en stor rondell till att bli en livaktig knytpunkt för resande med ett stort utbud av verksamheter och aktiviteter. För att lösa den nuvarande situationen krävs åtgärder och de kommer vi att ta initiativ till.

5) Hur är det tänkt att korsningen vid Nya Ullevi skall fungera och hur ämnar ni minska de tidsspillande och miljöovänliga in- och utfartsköerna?

Korsningen vid Nya Ullevi är svår. I dag har kollektivtrafiken en hög prioritering och det är många korsningspunkter mellan både spårvagn, cykel, gång och biltrafik som gör korsningen komplicerad – som i sin tur skapar bilköer i olika riktningar. De reser betydligt fler med kollektivtrafik i korsningen och därför måste vi hitta lösningar som stödjer utvecklingen där.

6) Vad händer med Liseberg när stora delar av entréområdet, Rondo och Huvudrestaurangen blir en byggrop? Hur skall Göteborg, som vill satsa på besöksnäringarna, kunna välkomna bilburna besökare? Ser ni en risk att turister, mässor och konferenser hamnar på andra ställen än Göteborg?

Exakt var byggnationen av Västlänken kommer att ske inom den angivna korridoren vet vi ännu inte. Nästa år vet vi mer exakt vilka delar av Liseberg som kommer att påverkas. Vi vill dock understryka att det var Liseberg som inledde dialogen eftersom de ville passa på att utveckla den delen av parken i samband med bygget av Västlänken, vilket är på tiden. Lisebergs VD skriver om detta på sin blogg. Tänk vad bra det kan bli när turisterna också kan ta tåget direkt till Liseberg, Svenska mässan eller den framtida inomhusarenan. Vilka möjligheter det kan öppna och stärka staden som mötes- och evenemangsstad. Det blir vi ensamma om. Vi ser ett betydligt större hot mot besöksnäringen i höjda P-avgifter som avskräcker människor från att ta bilen in till Göteborg för nöjen och shopping. Vi behöver dessutom bygga fler och trygga parkeringsgarage i centrala Göteborg, gärna under mark.

7) Hur ser ni på centrumhandeln i förhållande till externa köpcentra?

Vi tycker att centrumhandeln är viktig och den värnar vi. Så även stadens externa köpcentra som fyller en viktig funktion. Till skillnad från den politiska majoriteten så vill vi inte förbjuda dem. I deras budget för 2013 (se sidan 31) kan man läsa. ”Inga nya externa köpcentrum ska byggas eller planeras”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s