Rödgröna skolpolitiken i Göteborg har havererat

Alliansen vill utreda hur en central grundskolenämnd i Göteborg kan komma tillrätta med bland annat de sjunkande skolresultaten, det skriver bland Helene Odenjung (FP), Kristina Tharing (M) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

Skolan i Göteborg står inför stora utmaningar. Betygen sjunker, resultaten varierar kraftigt mellan stadsdelarna och lärarna tyngs av administration och besparingskrav. Alliansen i Göteborg har länge krävt förändringar och åtgärder.

Nu har också den rödgröna majoriteten insett att något behöver göras. De har föreslagit att stadsdelsnämnderna som i dag är lokala skolnämnder ska inrätta särskilda skolutskott.

Det är bra att de också ser att något behöver göras, men deras förslag innebär i praktiken att ansvaret sprids ut än mer. Är det fullmäktige, det ansvariga kommunalrådet, stadsdelsnämnden eller skolutskottet som i framtiden kommer att ansvara för skolan i Göteborg? Det troliga är att delat ansvar även i fortsättningen kommer att innebära att ingen tar ansvar.

Leder inte till förbättringar

Nej, till skillnad från den rödgröna majoriteten tror vi inte att stadens skolor kommer må bra av ytterligare otydlighet. Att föra in ytterligare en ledningsnivå, som dessutom är politisk, i nuvarande skolorganisation kommer inte leda till förbättrad ledning och styrning. Det är snarare tvärtom. Vi vill att ansvaret tydliggörs. Rektorn måste få ett tydligare mandat för sitt arbete som pedagogisk ledare samtidigt som det klargörs vilka politiker som har det kommunala ansvaret.

Alliansen vill därför i stället utreda hur en central grundskolenämnd kan inrättas i Göteborg, och därmed lyfta ansvaret från stadsdelsnämnderna. Det är en resa som såväl Stockholm som Malmö har gjort för att komma tillrätta med oklara ansvarsförhållanden och sjunkande resultat. Det som har visat sig fungera i de andra storstäderna bör rimligen fungera även i Göteborg.

Fått omfattande kritik

Göteborgs skolor har ju som bekant under det senaste året fått omfattande kritik från Skolinspektionen som nu kräver åtgärder. Därför vill vi jämte utredningen skapa en politisk styrgrupp som systematiskt ska följa upp kritiken och stärka uppföljningsansvaret.

Den nya skollagen ger oss alla förutsättningar att ta ett helhetsgrepp om skolan. Lagen är tydlig med att det är dels rektor och dels huvudmannen, det vill säga kommunen, som är ansvarig för verksamheten i skolan. Kunskapsresultaten blir allt sämre i ämne efter ämne och det blir allt tydligare att den rödgröna skolpolitiken i Göteborg har havererat. I dag ser vi en utveckling där både högpresterande elever och elever som har behov av extra stöd och hjälp halkar efter.

Öronmärkta resurser

Alliansen vill ha en skola där alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Den som behöver extra stöd ska få det, och den som behöver fler utmaningar ska få det. Rektors förutsättningar att arbeta med det pedagogiska ledarskapet måste stärkas. Det är genom ökad likvärdighet, öronmärkta resurser, ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och bättre förutsättningar för lärare och rektorer som vi kan komma dit. Det är dags att börja arbetet med att utveckla Göteborg till en utbildningsstad i världsklass. Ett första steg är att få mer, inte mindre, tydlighet i ansvarsfrågan.

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd Göteborg

Kristina Tharing (M)

kommunalråd Göteborg

David Lega (KD)

kommunalråd Göteborg

Läs förslaget som är presenterat i KS.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s