Utsätt inte stadens barn för onödiga risker

Stadens stadsdelar gör nu en gemensam översyn av innehållet av bisfenol A i dess verksamheter. Så snart översynen är klar måste staden säkerställa en riskfri hantering av bisfenol A till skolstarten i höst. Barn är känsligare och sårbarare än andra och får inte utsättas för risker.

Mot bakgrund av den senaste tidens nya forskningsrön om hur betydande mängder bisfenol A kan spridas från vanliga konservburkar till maten och till konsumenterna, är maten som serveras i våra skolor och förskolor viktigare än någonsin att kontrollera.

– Kommunen har nu möjlighet att arbeta snabbt under sommaren, för att säkerställa en giftfri skolstart för stadens förskolor och skolor, säger Martin Wannholt (M), kommunalråd.

– Barn är känsligare och mer sårbara än vuxna. Med den kunskap vi har idag och de senaste dagarnas nya forskningsrön är det självklart att staden måste ta sitt ansvar, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– Kommunen har ansvaret för att utöva en tillsyn över skadliga kemikalier. Det är viktigt att detta ansvar tas på allvar så att barn och föräldrar kan känna sig trygga med skolmaten, avslutar Axel Darvik (FP), 1:e vice ordförande i Miljö- och klimatnämnden.

Yrkande (M, KD, FP)
KS 13 juni 2012
Ärende 2:9

Ang Uppdrag från kommunfullmäktige – utfasning av bisfenol A ur stadens verksamheter

Ur tjänsteutlåtandet:

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2011 § 17 att stadens verksamheter snarast skall upphöra med användning och spridning av kvitton och biljetter som innehåller bisfenol A och att bisfenol A i övriga produkter skall fasas ut där de kan ersättas med likvärdiga alternativ. Åt stadsledningskontoret uppdrogs att återkomma med en redovisning av hur belastningen av bisfenol A är i Göteborg i jämförelse med andra städer samt redovisa hur utfasningen av bisfenol A har fortskridit.

Kommunstyrelsen har fått en sammanställning av hur detta arbete pågått och pågår i bolag och fackförvaltningar. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta att förklara stadsledningskontorets redovisningsuppdrag slutfört. Vi anser dock att det inte är möjligt att besluta, då stadsdelsförvaltningarnas gemensamma inventering av innehållet i varor ännu inte är klar. Denna inventering omfattar rimligen de allra mest angelägna produkterna att undersöka – nämligen de livsmedel som serveras i stadens skolor och förskolor. Mot bakgrund av den senaste tidens nya forskningsrön om hur betydande mängder bisfenol A sprids från vanliga konservburkar till maten och till konsumenterna, är maten som serveras i våra skolor och förskolor viktigare än någonsin att kontrollera. Det måste vara självklart för Göteborgs Stad, som värnar om barnperspektivet, att säkerställa en giftfri kost för stadens barn. Att få en bild av hur det ser ut i stadsdelarna i staden idag är nödvändigt för att veta hur omfattande frågan är. Kommunfullmäktiges uppdrag till bolag och förvaltningar att fasa ut bisfenol A är tydligt. Försiktighets-principen och barnperspektivet måste här vara vägledande och avgörande. Stadslednings-kontorets redovisningsuppdrag är inte slutfört förrän kommunstyrelsen och kommun-fullmäktige fått ta del av sammanställningen från stadsdelarna. Stadsdelarnas inventering beräknas vara klar under juni månad. För att säkerställa en giftfri skolstart till hösten för stadens barn bör sommarmånaderna användas för att vidta nödvändiga åtgärder för en omedelbar omställning till giftfria livsmedel i skolor och förskolor. Det vore naturligt att detta görs i samarbete med stadens miljöinspektörer.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta

Att Stadsledningskontorets redovisningsuppdrag inte förklaras slutfört förrän även stadsdelsförvaltningarnas inventering är klar och kommit kommunstyrelse och kommunfullmäktige till del

Att Stadsledningskontoret avsätter den tjänstemannaresurs som krävs för att säkerställa att kosten i stadens skolor och förskolor vid höstterminens start inte innehåller bisfenol A

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s