”Riktigt bra blir det först efter majoritetsskiftet 2014”

Så har kommunstyrelsen fattat beslut om Göteborgs stads årsredovisning för 2011. Det är en

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

imponerande katalog av verksamheter som utförs i många fall dygnet runt för göteborgarna. Som grund för verksamheten ligger budgeten, beslutad i kommunfullmäktige och föreslagen av S, MP och V. I budgeten finns också 19 av S, MP, V prioriterade mål. Av dessa mål bedöms 13 uppnå viss måluppfyllelse, två god måluppfyllelse och fyra ingen måluppfyllelse. Ett av skälen till detta resultat kan vara att målen i sig är otydligt formulerade.

Exempelvis ska miljön i Göteborg förbättras genom minskad biltrafik till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. I verkligheten har biltrafiken ökat med 0,3 procent, kollektivtrafikåkandet ökat med 10 procent och cyklandet ökat med en procent. Detta ger en viss måluppfyllelse. Med tanke på att mobiliteten kommer att öka och man snarare borde minska transportsektorns miljöpåverkan än motverka transporterna i sig, så kan man undra om målet är det rätta?

En god måluppfyllelse har andelen miljömåltider, där snittet nu ligger på 21,9 % men där andelen ekologisk mjölk är ca 90 %. Det goda resultatet vad gäller mjölken beror i mångt och mycket på gemensamma strategiska beslut, i detta fall i SDN att det viktigaste är just ekologisk mjölk. På ett enkelt sätt och utan att behöva anstränga sig överdrivet har målet uppfyllts. Om målet i sig är kostnadsdrivande är dock oklart och inget den politiska majoriteten är särskilt intresserade av att titta på.

På minussidan i årsredovisningen finns förskolan. Trots ökade resurser och kraftig utbyggnad av förskoleplatser i Göteborg klarade inte ens hälften av stadsdelarna av att erbjuda plats inom fyra månader under 2011, vilket lagstiftningen har krävt sedan mitten av 90-talet. Samtidigt går drygt 6 800 barn i för stora barngrupper i Göteborg. Förskolekön och storleken på barngrupperna har aldrig varit större samtidigt. Begreppet ”viss” måluppfyllelse kan verkligen diskuteras.

Skolverkets statistik över niornas slutbetyg är också oroande. Totalt i Göteborg har behörigheten minskat från 87,2 procent (2010) till 85 procent (2011), vilket är en försämring med 2,2 procentenheter och ett av de sämsta resultaten på över ett decennium. Att kunskapsresultaten fortsätter att försämras i Göteborg verifieras också i olika sammanställningar som exempelvis Lärarförbundets rankinglista över landets bästa skolkommun. Där är nu Göteborg på 184:e plats bland landets 290 kommuner.

Viss måluppfyllelse sägs bostadsbyggandet ha under 2011. Antalet färdigställda bostäder uppgick då till 1 702, vilket var färre än under 2010. Staden missar därmed åter det lågt satta målet 2 000 nya bostäder per år. Samtidigt är behovet av bostäder rekordstort. 126 000 personer var vid årsskiftet registrerade som bostadssökande på Boplats, vilket var en ökning med 20 000 under 2011. Enligt Boplats saknar närmare 50 000 människor ett stabilt boende i Göteborg. Bostadsbyggandet är ett område där en hel det återstår att göra och där Alliansen har högre mål.

Sammanfattningsvis har 2011 varit ett tufft år där flera stora omorganisationer har påverkat såväl personal som brukare. Oerhört många goda insatser görs dagligen och förutsättningarna efter omorganisationen av stadsdelsnämnderna är nu bättre för än fler och än bättre insatser. Med ett genomförande av LOV:en inom äldreomsorgen och en kraftig satsning på insatser för bl a elever i behov av stöd kommer säkert måluppfyllelsen att bli bättre. Från Alliansens sida kommer vi fortsätta jobba för det, men riktigt bra blir det först efter majoritetsskiftet 2014.

Jonas Ransgård (M)
Helene Odenjung (FP)
David lega (KD)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s