Skriv in skolk i skolbetygen

I dag skriver Helene Odenjung (FP), Kristina Tharing (M) och David Lega (KD) på GT debatt om Alliansens förslag att införa gemensamma rutiner och åtgärder vid omfattande skolk i Göteborg samt att skriva in skolk i terminsbetygen.

Förra året genomförde skolinspektionen en skolpliktsbevakning i 50 av landets grundskolor. Tillsynen visar att elever med stor frånvaro är ett utbrett problem, skolans åtgärder är inte tillräckligt effektiva, kommunerna saknar en samlad bild och ger ett otillräckligt stöd. Det är inte generellt för alla kommuner i landet, men i Göteborgs stad är detta ett problem.

En granskning i GP visade nyligen att åtta av tio stadsdelar i Göteborg inte kan redovisa statistik om eleverna skolkar i grundskolan. Under perioden 2004 till 2009 ökade den ogiltiga frånvaron med nära 84 procent i stadens grundskolor. Hög närvaro i skolan är avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål. I undervisningen ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Samtidigt är skolk en varningssignal om att allt inte står rätt till. Den signalen måste tas på allvar.

Forskning visar att prislappen för elever som hamnar på glid och i ett utanförskap är fram – räknad till ett genomsnitt på 12 till 15 miljoner kronor per elev. Att tidigt fånga upp ungdomar som är på väg att hamna i riskzon är inte bara viktigt för den enskilde eleven utan även en besparing för hela samhället. Alliansen föreslog därför i slutet av januari i kommunstyrelsen att det ska tas fram gemensamma rutiner hur närvaron hanteras i grundskolan. Vi vill också säkerställa att varje stadsdel rapporterar in frånvarostatistik så att närvaron i klassrummen kan följas upp för att insatser ska kunna sättas in.

Den nya skollagen är tydlig med att föräldrar ska informeras omgående om frånvaro. Vi har sedan tidigare tagit initiativ till att införa skolk-sms på gymnasiet – nu vill vi införa samma modell på grundskolan. Samtidigt vill vi att skolk eller ogiltig frånvaro skrivs in i terminsbetygen, för att tydligt skicka signalen om att närvaro i skolan är viktigt.

Förslaget om att införa gemensamma rutiner, åtgärder och skolk i terminsbetygen har bordlagts vid ett flertal tillfällen av den rödgröna majoriteten. Nu är det dags att S, MP och V visar var de står i frågan. Vi menar att det behövs en stor verktygslåda för komma till rätta med den höga frånvaron i stadens skolor. Alla barn omfattas av den allmänna skolplikten och har rätt till en kvalificerad och gedigen utbildning. Det är vårt uppdrag som huvudman för skolan att se till att vi gör allt man kan för att få tillbaka en frånvarande elev till klassrummet. Det vinner alla på.

Helene Odenjung
Kommunalråd (FP)

David Lega
Kommunalråd (KD)

Kristina Tahring
Kommunalråd (M)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s