Staden som arbetsgivare

Idag på morgonen träffades Alliansens kommunalråd och företrädare för flera fackförbund. Förbunden hade bjudits in för att diskutera hur de ser på staden som arbetsgivare. Frågorna är mycket aktuella eftersom resultatet av Göteborgs medarbetarenkät nyligen presenterats samtidigt som Vision och Lärarförbundet presenterat sin rapport om chefernas arbetssituation i Göteborg. På kommunfullmäktige i november diskuterades dessutom det höga antalet personer som säger upp sig i staden. Det är därför hög tid att diskutera vad staden kan göra för att förbättra arbetssituationen.

Arbetssituationen för stadens chefer är idag bekymmersam. Uppdragsbeskrivningarna är ofta otydliga, vilket gör att cheferna inte sällan blir någon slags allt-i-allo, där de tvingas göra allt annat än styra arbetet på bästa sätt. Chefernas, och för övrigt alla anställdas arbetsmiljö, måste värderas högre och den kompetens dessa personer besitter måste tas tillvara. Tyvärr känner också de fackliga företrädarna att dialogen mellan medarbetare och chefer ute i verksamheterna å sin sida och den politiska ledningen å andra sidan inte fungerar. Det är helt enkelt för stort avstånd mellan nämnder, chefer och anställda.

För att komma tillrätta med detta krävs givetvis en organisation som uppmuntrar till direkt dialog mellan alla nivåer, men just nu är det svårt att se att någon vill ha en omorganisering. Däremot kan man arbeta med dialog och informella samtal. Ett förslag som diskuterades under mötet var medarbetardialoger mellan nämndledamöter och anställda. Det är idé som är väl värd att titta närmare på. Vi blir djupt bekymrade över resultaten i medarbetarenkäten där andelen nöjda medarbetare sjunkit kraftigt på två år. Vi hade önskat att medarbetarna i Göteborg inte bara var nöjda med sin arbetsplats, utan även stolta över den. Göteborgs stad har många anställda som dagligen gör ett beundransvärt arbete. Dessa människor måste vi vara rädda om, både för deras egen skull, för medborgarna som dagligen möter dem och för Göteborg som stad!

David Lega, Maria Rydén och Ann Catrine Fogelgren
Alliansens representanter i Personal- och arbetsmarknadsutskottet

Har du några andra förslag som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s