SKL:s styrelse ställer sig bakom förslag om stärkt skydd för visslare

I en motion till SKL:s kongress föreslår kommunalråden Helene Odenjung (FP) och Jonas Ransgård (M) att landets kommuner och landsting uppmanar regeringen om se över lagskyddet för den som avslöjar allvarliga oegentligheter och korruption. I dag ställde sig SKL:s styrelse bakom förslaget. Kongressen äger rum  den 8-10 november 2011 i Norrköping. Läs motionen nedan.

Lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet

Under våren 2010 uppdagades mutskandalen inom Göteborgs stad. I efterspelet till mutskandalen, som fortfarande pågår, har Göteborgs stads kommunfullmäktige beslutat och genomfört en rad åtgärder för att stärka den interna kontrollen och öppenheten för att komma till rätta med framtida oegentligheter inom stadens verksamheter.

En av åtgärderna som infördes var en mottagarfunktion för whistleblowers, vilket Göteborg är ensamt om i Sverige. Det är betydligt vanligare att den här typen av funktioner finns i privata företag i länder där man inte har den meddelarfrihet vi har i Sverige. Syftet är att man ska kunna få in information om oegentligheter även när den inte kan gå via den vanliga chefen och för att man vill förbehålla sig rätten att avgöra om man vill hantera frågan.

Vi menar att det är bara genom öppenhet, delaktighet och dialog som vi kan stärka vår demokrati och komma tillrätta med missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet.
Anställda inom offentliga förvaltningar och bolag har grundlagsskyddad meddelarfrihet och det innebär frihet från straffansvar om uppgiftslämnandet strider mot sekretessbestämmelser. Det är något som den privata sektorn saknar och därför kan behöva införa system som exempelvis ”whistleblowers”. Mottagarfunktionen inom Göteborgs stad omfattas av bestämmelserna om allmän handling och kan som huvudregel inte sekretessbeläggas. Det finns således inte någon garanti för anonymitet för de uppgiftslämnare som väljer att uppge sitt namn och ”vissla” om oegentligheter i verksamheten.

Det behövs ett kraftfullare lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet och meddelarfriheten måste stärkas. Vi menar att det är hög tid att inse att meddelarskyddet behövs i all offentlig finansierad välfärdsverksamhet, även den som bedrivs av privata företag. Meddelarskyddet ska inte vara beroende av vem arbetsgivaren är. Modet att avslöja missförhållanden behöver stärkas.

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att utreda förekomsten av korruption i kommuner och landsting, vilket vi välkomnar. Vi skulle även vilja att den utredningen kompletteras med en översyn av ett lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kongressen föreslås besluta

Att       Att Sveriges Kommuner och Landsting uppmanar regeringen om att genomföra en översyn av ett lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden i offentligt finansierad verksamhet.

Helene Odenjung (FP), ombud Västra Götalands län
Jonas Ransgård (M), ombud Västra Götalands län

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s