De rödgröna sviker sina skollöften

Göteborg behöver komma bort från den socialistiska synen på skolan, där kunskap inte är primärt och där resurserna fördelas efter beräkningar och inte efter behov. Vi vill se mer av frihet där elever och föräldrar själva får göra sina val i stället för att rödgröna politiker fattar besluten, skriver Kristina Tharing (M) och Helene Odenjung (FP) på GP debatt.

Det dröjde inte länge innan de rödgröna svek sina löften. I valrörelsen lovades stora satsningar på förskolan och skolan. Tidigare i december kunde vi läsa i GP att socialdemokraternas kärlek till förskolan och skolan kom av sig. Hälften av stadsdelsnämnderna drar nu ned på anslagen. I SDN Västra Göteborg handlar det om 20 miljoner kronor. Så sent som den 4 januari uppmärksammades de stora barngrupperna i förskolan.

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet under 16 år haft makten och misslyckats med att skapa goda förutsättningar för våra barn och ungdomar. Det är köer till en barnomsorg med överfulla grupper och med öppettider som inte motsvarar föräldrarnas behov. I grundskolan och gymnasiet viker elevernas kunskapsresultat. Drygt 15 procent av eleverna lämnar årskurs 9 i Göteborg utan behörighet att läsa vidare på gymnasienivå. Nära 30 procent av eleverna lämnar grundskolan med underkänt i minst ett ämne. Det är dessutom mycket stora skillnader över staden.

Till detta kommer misslyckandet att tillgodose behovet av barnomsorg utan skäligt dröjsmål. Enligt de senaste siffrorna har 367 barn väntat i mer än fyra månader på en förskoleplats trots att man ökat barngrupperna –på många håll kraftigt. I valrörelsen 2010 utlovade Socialdemokraterna att ingen ska behöva vänta på erbjudande om förskoleplats längre än fyra månader.

Ett märkligt löfte

Det utlovades också barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är löften som känns igen från, och har återanvänts sedan, socialdemokraternas budgetförslag från 1995. Samtidigt är det ett märkligt löfte med tanke på att det har varit lagreglerat sedan 1994.

Efter årsskiftet tillträdde Robert Hammarstrand (S) som ny högsta ansvarig politiker för skolan i Göteborg. Hammarstand var förut närmsta tjänsteman åt Ann Lundgren (tidigare skolansvarig ersättare i kommunstyrelsen) så om något kommer att förändras med detta byte återstår att se.

Socialdemokraterna ska förändras sägs det och partiet undrar på sin hemsida vad som krävs för att få väljarnas förtroende. Vi vet att Göteborg skulle må bättre av en allianspolitik, där resurserna till förskola och skola öronmärks, stödinsatser sätts in tidigt och där satsningar att möta varje barns behov blir verklighet.

Hammarstrand menar att skolpolitiken har blivit onödigt politiserad och är öppen för samarbeten med oppositionen i frågan. Han vill också förlita sig mer på forskning om vad som ger resultat snarare än invanda sanningar. Det är något vi välkomnar. Nu kanske det blir möjligt att införa evidensbaserade antimobbingprogram på alla skolor, vilket hans eget parti har varit emot. Samtidigt är han skeptisk till betyg och han anser att friskolorna har blivit för många. Men det är något som hans parti numera är för och där Socialdemokraterna delar regeringens politik.

Mer av frihet

Vi menar att Göteborg behöver komma bort från den socialistiska synen på skolan, där kunskap inte är primärt och där resursernas fördelas efter beräkningar och inte efter behov. Vi vill se mer av frihet där elever och föräldrar själva får göra sina val i stället för att rödgröna politiker fattar besluten. Vi vill ge mer inflytande och ansvar till rektor – inte minst över de ekonomiska resurserna. Med en öronmärkning av pengarna skapas en trygghet och förutsägbarhet i skolornas ekonomi.

Genom att införa en kunskapsgaranti med höga förväntningar på eleverna kompletterat med stora möjligheter till individuella stödresurser skapar vi förutsättningar för alla elever att lyckas. Vi vill också ha spetsutbildningar för de elever som är speciellt begåvade. Vi tror att det är viktigare att få stöd och stimulans utifrån vad man har för behov och förutsättningar snarare än utifrån var man bor.

Minska barngrupperna

Inom barnomsorg och förskola vill vi, minska barngruppernas storlek bland annat genom bättre planering, vara positiva till nyetablering och andra huvudmän och skapa fler platser på fler tider så att utbudet möter efterfrågan.

I 16 år har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrt Göteborg. Vi har ett resultat därefter och hör frustrationen bland personal och föräldrar. Det är dags att våga testa en ny skolpolitik.

Vi önskar Robert Hammarstrand lycka till. Hör av dig om du behöver lite tips och idéer. Alliansen har en väl genomarbetad och ambitiös skolpolitik. Det behövs nämligen en annan politik för att vända Göteborgs dåliga resultat. En politik som sätter barnen och kunskapen i centrum på allvar.

Kristina Tharing (M)
kommunalråd, Göteborg

Helene Odenjung (FP)
kommunalråd, Göteborg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s